Gå til sidens hovedinnhold

Forsvinner Eggemoen som rekreasjonsområde? | Geir Dahl

– Jeg håper at Oddvar Røysis forslag til reguleringsplan Eggemoen vest blir skrinlagt, da dette området er midt i kjernen av mange forskjellige friluftsaktiviteter på Eggemoen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en årrekke har jeg lest diverse utsagn fra politikere og utbyggere/eiendomsutviklere om at Ringerike/ringeriksregionen har mer enn nok arealer å ta av, både som tilfredsstiller friluftsinteressene og næringsinteressene.

LES OGSÅ: Røysi vil flytte virksomheten til Ringerike: – Det haster

Nå mener jeg at tålegrensen er nådd. Hvis nedbyggingen fortsetter blir områdene langs ny E16 gjennom Hole, Ringerike og Jevnaker som Groruddalen: Alt bygges ned og ingen nærfriluftsområder overlever.

Åpnes for nedbygging

Det bør ikke være slik at alle områder langs nye veier skal åpnes for nedbygging, særlig når veitraseen skjærer gjennom viktige tur og rekreasjonsområder.

Militær øvingsaktivitet ved de tre militærleirene med tilhørende øvingsområder sikret i mange år furumoene mot nedbygging. Etter nedleggelsen forsvinner nå betydelige arealer på Eggemoen og Helgelandsmoen.

Her er det vei, bane og næringsarealer som spiser opp store områder.

Prestmoen forsvinner på grunn av ny E16, dobbeltsporet jernbane og ønsket næringsutvikling.

Børdalsmoen er snauhogd

Hvervenmoen er nedbygd. Almemoen er nedbygd. Børdalsmoen er snauhogd, med ønske om nedbygging, men er heldigvis foreløpig ikke godkjent.

Les også

Røysi møter skepsis mot utvidelse på Eggemoen

Hovsmarka er regulert for industri. Kilemoen og Hensmoen forsvinner på grunn av storstilt sand- og grusuttak.

Det er på tide å tenke bevaring av restene av våre nærområder som nettopp kjennetegner Ringerikes særegne natur; furumoene. Furumoene er så unike naturområder at de kan betegnes som en av få turistattraksjoner for Ringerike.

Hva mener Naturvernforbundet?

Hvordan stiller Naturvernforbundet seg til denne utviklingen?

Resten av Eggemoen bør sikres som friluftsområde for befolkningens mulighet til å drive et variert friluftsliv i sitt nærmiljø.


Oddvar Røysi eier arealer andre steder som ikke i så stor grad vil være i konflikt med friluftsliv. Hvalsmoen bør være et bra sted. Den nedlagte militærleiren har allerede mye infrastruktur som bør kunne benyttes videre for Helitrans.

Bygninger i forfall

Bygningsmassen på Hvalsmoen bærer i dag preg av forfall, så ved å åpne for Helitrans vil Hvalsmoen vitaliseres som næringsområde.

Les også

Røysis Helitrans har fått fire nye helikopter: – Vi er veldig stolte

Hvis politikerne absolutt ønsker deler av Eggemoen som næringsområde, bør det store arealet på begge sider av dagens E16/Eggemoveien kunne egne seg for næringsarealer.

Når ny E16 er ferdig bygget vil dagens vei være fin adkomst til et slikt nytt næringsområde: Eggemoen øst.

Eggemoen øst er et ubetydelig brukt turområde, nettopp fordi dagens benyttede turområde i den vestre delen av Eggemoen har mye større verdi med sitt flotte stisystem.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.