Etterretningstjenesten har lyst ut stillinger som teknisk infrastrukturingeniør, telekom transmisjonsingeniør, systemadministrator og Tech lead /C++ utvikler.

De to sistnevnte har søknadsfrist 9. mai, mens de to øvrige har frist 6. juni.

Alle stillingene har arbeidssted i Ringerike. Forsvarets satellittstasjon ligger på Eggemoen.

Samler informasjon

Etterretningstjenesten støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Tjenesten samler inn informasjon og varsler om forhold som kan true Norge og norske interesser. I tillegg støtter Etterretningstjenesten Forsvarets operasjoner i Norge og i utlandet, skriver Forsvaret på sine nettsider.

I stillingsannonsene kommer det fram at Forsvarets stasjon Ringerike driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet. «Stasjonen er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg under vekst», skriver Forsvaret.

I annonsene framheves det at nyutdannede med de rette fagkombinasjonene er interessante: «Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren».

IT-stillinger

Dette er noen av arbeidsoppgavene til de som ansettes:

Telekom transmisjonsingeniør: Planlegge, etablere, vedlikeholde og videreutvikle fibernettverk med høy båndbredde. Vedlikeholde og videreutvikle rutiner for dataflyt og prosessering.

Teknisk infrastrukturingeniør: Planlegge, etablere, vedlikeholde og videreutvikle infrastruktur for tap/agg-nett og analyseinfrastruktur. Etablere og vedlikeholde automatiserte prosesser for optimal drift av infrastruktur. Vedlikeholde og videreutvikle rutiner for dataflyt og prosessering.

Systemadministrator: Installasjon, konfigurasjon, optimalisering, feilsøking, feilretting, drift, vedlikehold og overvåking av aktuelle systemapplikasjoner og maskinvare. Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde systemdokumentasjon. Bistå i planprosesser og anskaffelsesprosjekter for nye kapabiliteter innenfor fagområdet.

Tech lead /C++ utvikler: Utvikling av C++ programvare for prosessering av datakommunikasjon. Utføre koderevisjon og deployering av programvare. Delta i design og arkitekturprosesser. Bistå med systemdokumentasjon.

Tilleggsoppgaver for Tech lead: Ansvar for kontorets utviklingsoppgaver og lede utviklingsløpene. Koordinere med andre enheter innen fagområdet.