NAVN: Anders Lorentsen Hurum

ALDER: 21 år

PARTI: Venstre

Hvilken politikk går du til valg på?

Det er mye jeg går til valg på, men det jeg vil fokusere mest på er å ta de store frihetskampene, så man kan leve det livet man selv ønsker. Jeg ønsker også at vi skal ta vare på miljøet, så kommende generasjoner får den sammen muligheten som oss.

Hva er dine hjertesaker?

Skole, miljø og personvern, fordi det er grunnleggende rettigheter. Det er viktig at vi ikke glemmer disse sakene, siden disse er noen av de viktigste sakene i den tiden vi nå lever i.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Politikken har en tendens til å gå mot de eldre når det for det meste er gamle mennesker som stiller til valg. Istedenfor at politikken blir rettet mot de unge blir det derfor fokusert mer på eldre menneskers behov. Det er viktig at unge stiller, fordi det er de unge som bruker mange av de offentlige tjenestene. Det trengs unge politikere som kan representere yngre mennesker.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

Jeg som politiker kjemper for det jeg mener er bra for ungdom, men det hjelper lite om unge ikke stemmer. Om unge bruker stemmeretten sin kan de stemme frem politikere som bryr seg om det samme som dem. Det er også viktig at man deltar i demokratiet.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Det er mye jeg ønsker å gjøre i Hole kommune, men det er jeg setter høyest er nok de offentlige tjenestene, spesielt skole. Vi har også et stort økonomisk problem, som vi må ta tak i. Det viktigste for meg er å håndtere det på en god måte, og ikke bruke «ostehøvelprinsippet». Vi i Hole Venstre ønsker å gå igjennom de offentlige tjenestene og kutte der det sløses unødvendig. Jeg ønsker også å satse på miljøet, og gjøre det lettere å velge miljøvennlig. For eksempel ved å bedre de gode sykkelveiene i Hole.

Hvordan ser Hole ut om 20, 30 eller 50 år?

Jeg tror det kommer til å bli en kommunesammenslåing mellom Hole og Ringerike. Det er unngåelig med en befolkningsvekts i Hole, men jeg vil at veksten skal være bærekraftig. I tillegg er det dette med Ringeriksbanen og E16 gjennom Hole som jeg mener er urealistisk. Jeg tror heller den vil gå gjennom Nittedal og Gjøvik. Dette vil være mye bedre siden vi ønsker å styrke næringslivet i regionen, men med hensyn til godstrafikk og naturen som er vårt livsgrunnlag.