Gå til sidens hovedinnhold

Forskning om Kroksundets betydning og svar fra NIVA | Magne Kvamme

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aftenposten 20.03.2013 har et innlegg med tittelen: «Gravlegg fakturaforskning, gjenreis vitenskapen!»

Denne tittelen kunne like gjerne stått som overskrift til forskningen som i 2017 har blitt utført om Kroksundets betydning.

LES OGSÅ: Steinsfjorden må reddes | Kai Hoddevik

Utsikt til økonomisk vinning gjør oss blinde for å ta hensyn til og ta vare på uerstattelige naturverdier.

For 200 år siden visste vi ikke bedre, og hadde heller ikke teknologi til å bygge broer over hele Kroksundet. Løsningen ble fyllinger over østre og vestre sund.

Rask forbedring

Fyllingene reduserte sundet med 2/3 av det opprinnelige. På bakgrunn av omhyggelig og nøytral forskning utført av NIVA over mer enn 10 år, fra 1992 til 2006, vet vi i dag at fjerning av disse fyllingene vil gi en rask forbedring av vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Les også

Drømmen om Ringeriksbanen | Kåre Bech

I stedet for å følge de råd som den gang ble gitt, velger vi i dag å gi tilslutning til fakturaforskning, som forsvarer at fyllingene blir der for all ettertid. Skal vi utvikle oss i retning av et korrupt samfunn?

Der høyt ansette forskningsinstanser velger hensyn til økonomisk gevinst, framfor å strebe etter sanne resultat? Til mitt innlegg i Ringerikes Blad 14.10.2019, «Tendensiøs forskning i Kroksundet», har NIVA v. Harald B. Borchgrevink levert et svar, en samtidig imøtegåelse.

Les også

Kroksund er viktigste punkt på banen | Kåre Bech

Til mitt siste innlegg, «Skal Steinsfjorden tape i et skittent spill», har avisen lagt ved en link til det samme svaret fra NIVA. Begrunnelsen som gis i avisen er at dette har NIVA svart på tidligere.

Tre tolkninger

Dette åpner for minst tre mulige tolkninger:

  1. Ringerikes Blad har forespurt NIVA og fått beskjed om at tidligere svar kunne gjengis som dekkende også for mitt siste innlegg.
  2. Ringerikes Blad har ikke registrert noen forskjell på innholdet i de to nevnte innlegg, og syntes derfor det var greit å referere til forrige tilsvar.
  3. Ringerikes Blad har forstått forskjellen, men velger å overse at siste innlegg inneholder betydelig nye momenter. De ulike tolkninger krever en avklaring fra ansvarlig i Ringerikes Blad.

Magne Kvamme

Ringerikes Blad svarer

I innlegget «Tendensiøs forskning i Kroksundet» ble NIVA beskyldt for å ha påvirket resultatene, og mye av de samme beskyldningene ble gjentatt i innlegget «Skal Steinsfjorden tape i et skittent spill»

De to innleggene har ikke nøyaktig samme innhold når det gjelder detaljer, men i begge hevdes det at det er manipulert med målinger for å få fram ønsket resultat.

Derfor mente vi det holdt å henvise til det første tilsvaret.

Øyvind Lien, debattleder i Ringerikes Blad

Kommentarer til denne saken