Foreslår å slå sammen tingrettene i Ringerike og Hallingdal

Sorenskriver Marit Nervik mener dette vil være den beste løsningen for brukerne, regionene og tingrettene.