MDG ved Camilla Bjørnbakken Langen ønsker i Ringerikes Blad å bruke kvinnedagen til å kjempe for et kjønnsmangfold ved å opprette en tredje kjønnskategori.

LES OGSÅ: Likestilling handler om mer enn to kjønn | MDG og Grønn Ungdom

Et slikt kjønnsmangfold er slett ikke noe faktum, snarere tvert imot. Skal vi virkelig viske bort 300 millioner år med to kjønn? Nyere forskning viser at det er trange kjønnsroller som er problemet, ikke kjønnskategoriene.

Det avgjørende er om vi som samfunn skal basere oss på biologiske realiteter eller på subjektivt føleri. Vi skal ha respekt for folks følelser.

Stikk i strid med naturvitenskapen

Det er fritt fram for enhver å identifisere seg som andre kjønn, som en «pingvin» eller hva som helst. Noe annet er å organisere samfunnet rundt disse og bygge et samfunn som er stikk i strid med naturvitenskapelige fakta.

Det kommer aldri til å stoppe med et tredje kjønn. Noen hevder det er over hundre «fantasi-kjønn», inklusivt det å være kjønnsløs (31 kjønn er allerede innført i New York).

LES OGSÅ: Ikke bra nok! | Tone Reneflot Thoresen

Dette er ikke første gangen at MDG går i bresjen for slike ideer. De har også i Stortinget gått sammen med den radikale venstresiden for å fremme «skeiv ideologi» som vil fjerne alle grenser og normer for kjønn og seksualitet.

Hvor «grønn» denne politikken er kan man undre på ettersom den forutsetter store mengder irreversible inngrep på menneskenaturen. Fagfolk varsler at vi kan komme til å stå overfor en av de største medisinske skandalene siden innføringen av lobotomi på 1940-tallet.

Kvinners likebehandling?

Et annet paradoks er å bruke kvinnedagen til et framstøt for å nedbygge det feminister har kjempet for. Uten biologiske kjønnskategorier blir arbeid for å sikre kvinners likebehandling i samfunnet meningsløse.

Man er jo bare et tastetrykk unna hvis man vil definere seg som kvinne eller mann eller noe annet. Kvinneidretten er truet over hele verden.

Trygge soner for kvinner viskes bort. MDG bør tenke seg om så de ikke risikerer å bli oppfattet som et værhane-parti som er tilhenger av alt som er trendy.

Enig eller uenig? Si det her!