Hva var det Hattemaker Knudsen hadde rotet seg bort i, da han forårsaket opprør på Hønefossbroen? Han hadde rotet seg bort i Marcus Thrane, arbeiderforeningene og deres kamp for demokrati. Hvordan kunne dette ende med militært oppbud i Hønefoss og mange år i fengsel – for både Thrane, Knudsen og mange flere.

Mandag 23. januar inviterer Venneforeningen på Ringerikes Museum til et interessant foredrag i Svenskestua på Prestegården. Historikeren Mona Ringvej har skrevet en bok om Marcus Thrane og hans historie. I foredraget vil hun ta for seg hvordan den lokale hattemakerkrigen spilte en rolle i den viktige perioden på midten av 1800-tallet.

Venneforeningen har lagt opp til flere foredrag om viktige politiske bevegelser og strømninger i denne perioden. I oktober hadde Marthe Hommerstad et interessant foredrag om «Politiske bønder» – om lokale aktører i bøndenes opprør mot embetsmannsstaten etter 1814. Nå får vi en presentasjon av en viktig del av arbeiderbevegelsens historie, gjennom Thrane og den lokale «Hattemakeren».

Når vi kommer til den 6. mars, vil Venneforeningen invitere til foredrag om «Haugianerne» med Brageprisvinner Trygve Riiser Gundersen. Han vil snakke om Hans Nielsen Hauge og den bevegelsen han dro i gang, og ta for seg den rollen lekmannsbevegelsen hadde utover på 1800-tallet.

Venneforeningen ønsker alle velkommen til prestegården på årets første foredragsmøte mandag.