Gå til sidens hovedinnhold

Fordi barna fortjener bedre, har vi en plikt til å si ifra! | Guro Elverum

I dag går flere av de private barnehagene i Ringerike kommune til aksjon. Dette gjør vi sammen med flere hundre andre private barnehager i Norge. Dørene stenges kl 14.00 etter oppfordring fra Private barnehagers landsforbund (PBL).

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunnen for aksjonen er at det i regjeringens budsjettforslag foreslås å kutte i pensjonstilskuddet til de private barnehagene. Begrunnelsen for forslaget er at private barnehager har fått utbetalt mer i pensjonstilskudd enn hva de faktiske kostnadene til pensjon har vært.

Dette er vel det eneste vi er enige om i denne saken – at enkelte barnehager har brukt mindre penger på pensjon enn det de har fått utbetalt til dette formålet.

Hva med resten av tilskuddsordningen?

Ellers er det ikke mye jeg er enig med politikerne om. For hva med resten av tilskuddsordningen? Ja, noen av de private barnehagene er overfinansiert på pensjonstilskudd, men hva med andre poster hvor vi er underfinansiert? Hvorfor har ikke noen tatt seg bryet med å se på den totale finansieringen av de private barnehagene?

Vi har et dysfunksjonelt tilskuddssystem, som overkompenserer på ett sted, og underkompenserer på et annet. Det har også departementet sagt. Når politikerne går løs på enkelte deler går de samtidig løs på det totale tilskuddet barnehagen har. Det blir feil! (Eirik Husby, styreleder i PBL, til Barnehage.no)

Kutt i tilskudd vil bety færre timer med vikar, mindre innkjøp av leker og formingsmateriell, mindre vedlikehold av bygg og mindre kompetanseheving til de ansatte.

Nedleggelse?

For noen barnehager kan det komme til å bety nedleggelse. Vi vet at foreldrene i det ganske land i gjennomsnitt er veldig fornøyd med de private barnehagene.

Private barnehager var avgjørende for at vi fikk full barnehagedekning i løpet av få år etter barnehageforliket. Videre har private barnehager vært en stor og viktig del av suksessen i norsk barnehagesektor.

Nå viser velferdstjenesteutvalgets tall at 4 av 10 private barnehager har så lave marginer at bærekraften i bedriften er truet. Det er nemlig slik at alle private bedrifter over tid må gå i overskudd for å sikre en bærekraftig organisasjon. Vi må gå i overskudd for å sikre arbeidsplasser, vedlikeholde eiendommer og utvikle kvaliteten på tjenestene. Dette gjelder også for oss som private barnehager.

Bemanningsnormen

Politikerne snakker ofte og mye om økt kvalitet i barnehagene, og om viktigheten av tidlig innsats. Hvordan tenker man at kutt i tilskudd skal kunne bidra til økt kvalitet? Hvordan tenker man at den bemanningsnormen som er i dag, og som i realiteten kun gjelder noen få timer pr dag, er god nok kvalitet for de minste borgerne våre, og hvordan er dette tidlig innsats?

Vi som jobber i barnehage får stadig flere krav til hva vi skal gjøre, uten at det følger med flere mennesker til å utføre jobben. Dette oppleves selvfølgelig frustrerende for de ansatte, men til syvende og sist går det kun utover det viktigste vi har - barna. Både foreldre, og ansatte i barnehager er, så vidt meg bekjent, enige om at barna er det viktigste vi har. De er fremtiden vår.

Betydning for samfunnet

Hvorfor er de ikke viktigere i politisk sammenheng? Hvorfor skjønner ikke politikerne at det å investere penger i barnehagene i dag, har betydning for hvordan samfunnet vårt ser ut om 20 år?

Hvorfor forstår ikke politikerne at høy kvalitet og tilstrekkelig bemanning i barnehagene ER tidlig innsats?

Det er uheldig at denne aksjonen skal måtte ramme foreldrene. Vi vet at det siste barnehageåret har vært krevende, med både syke barn og tidvis redusert åpningstid. Dessverre tror at det vil ramme dere i større grad senere, dersom vi ikke sier ifra nå. Nå står den fremtidige kvaliteten for barn, foreldre og ansatte i barnehagene på spill. Fordi barna fortjener bedre, har vi en plikt til å si ifra!

God aksjon, alle sammen!

Kommentarer til denne saken