Ringerike brann- og redningstjeneste skriver i en pressemelding at det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

Det betyr at du ikke kan fyre opp bål, engangsgriller eller bålpanner på skogsturen.

Brannvesenet ber alle om å være forsiktige, og forteller at bakken ofte er tørrere enn man tror.

– Det er store forskjeller innad i vårt område nå. På solsidene har snøen smeltet, og med sol og vind og fjorårets tørre løv og gress, er det stor fare for brann. Her er det uaktsomt å gjøre opp ild, sier Bodil Lafton som er leder forebyggende i Ringerike brann og redningstjeneste.

De skriver videre at noen steder ligger det fortsatt snø. I henhold til forskrift om brannforebygging kan det gjøres opp ild i skog og utmark også etter 15. april dersom det åpenbart ikke er fare for brann, for eksempel ved at det ligger snø på bakken. Men hvis ilden kommer ut av kontroll er det du som har ansvaret.

Brannvesenet forteller at de får mange henvendelser fra personer som lurer på om de kan bruke griller og bålpanner i hagen. Det generelle bålforbudet gjelder i utgangspunktet for utmark, og altså ikke for gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og lignende. Grilling i hagen rammes altså ikke av bålforbudet, men man er allikevel nødt til å bruke hodet.

– Alle er pålagt å være aktsomme ved bruk av ild, og dette gjelder ikke bare i perioden med bålforbud. Dersom det er fare for brann er det ikke lov å gjøre opp ild, sier Lafton.

Oppfordringen fra brannvesenet er klar: Er du usikker på om det er trygt å tenne bål – la det være!