Golf ble bestselgeren

Selger Bjørn Andreassen hos Hamax-Auto i Hønefoss er svært fornøyd med salget av Golf i 2014. Foto: Frode Johansen

Selger Bjørn Andreassen hos Hamax-Auto i Hønefoss er svært fornøyd med salget av Golf i 2014. Foto: Frode Johansen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Volkswagen, Skoda og Toyota topper listen i Ringerike.

DEL

Når salgs­opp­ga­ve­ne ble talt opp i fjor var det bil­mo­del­len Golf som var vin­ne­ren i Ringerike og Norge.

– Golf er nok Norges mest inn­ar­bei­de mer­ke­va­re på bil, alle vet hva en Golf er, for­tel­ler sel­ger Bjørn Andreassen hos Hamax-Auto i Hønefoss.

I lø­pet av fjor­å­ret var det to­talt 1.437 split­ter nye per­son­bi­ler som fant vei­en til ad­res­ser i Ringerike.

Det­te er en øk­ning på 61 do­nin­ger, noe som til­sva­rer en vekst på pene 4,4 pro­sent.

I hele Norge ble det kjøpt 144.202 nye bi­ler, som er 2.051 fle­re enn året før. Det har ikke blitt solgt fle­re per­son­bi­ler i Norge si­den 1986.

LES OGSÅ: Lever opp til sitt rykte

Best i Ringerike

På lis­ten over de mest solg­te i Ringerike fin­ner vi VW Golf øverst med 111 solg­te og en mar­keds­an­del på 7,7 pro­sent.

Deretter kom­mer Sko­da Octavia, med 76 i tal­let, og på tred­je­plass Toy­ota RAV4, med 49 nye ei­e­re i Ringerike.

– Golf le­ve­res i så mange ut­ga­ver at nes­ten alle kan fin­ne seg en som pas­ser til dem. Alt fra den klas­sis­ke Gol­fen, sta­sjons­vog­nen, den litt høy­ere sportvan, alltrack som kom­mer til vå­ren, den lad­ba­re hy­bri­den GTE, GTI og GTD, vers­tin­gen Golf-R og den elek­tris­ke eGolf, for­tel­ler sel­ger Bjørn Andreassen.

Av bi­le­ne som ble solgt er det fle­re va­ri­an­ter av el-bi­ler og hy­brid­bi­ler. I sist­nevn­te klas­se er Auris og Yaris fra Toy­ota langt frem­me.

Åt­ten­de år på rad

Golf har nå fak­tisk top­pet salgs­sta­tis­tik­ken i Norge for åt­ten­de år på rad nå.

I Buskerud ble det solgt to­talt 10.010 nye per­son­bi­ler. Det­te er 236 fle­re enn året før.

I Buskerud ble Golf best­sel­ge­ren med 730 solg­te og en mar­keds­an­del på 7,3 pro­sent.

På de to nes­te plas­se­ne kom Toy­ota Auris med 458 kjøp, og Sko­da Octavia med 438 nye per­son­bi­ler.
 

Golf­strøm

VW Golf er den so­le­klart mest po­pu­læ­re per­son­bi­len, og gjør fak­tisk et bykst fra nær­mes­te kon­kur­rent i 2014.

Nord­menn kjøp­te to­talt 9.679 av denne mo­del­len i fjor. An­tal­let er hele 2.313 fle­re enn året før. Det gir en vekst på so­li­de 31 pro­sent.

Toy­ota Auris er nær­mest på lis­ten med 5.385 bi­ler og en an­del på 3,7 pro­sent. Dis­se to mo­del­le­ne på top­pen av lis­ten le­ve­res også som henholdsvis el-bil og hy­brid­bil.

På tred­je­plass fin­ner vi den rene el-bi­len Nissan Leaf, som i fjor gikk ut i et opp­lag på 4.781 eks­em­pla­rer.

Bes­te på Ringerike
Volkswagen Golf 111
Sko­da Octavia 76
Toy­ota RAV4 49
Kia Sportage 46
Toy­ota Auris 41
BMW 3-se­rie 40
Toy­ota Yaris 37
Nissan Qashqai 33
Suzuki SX4 32
Nissan Leaf 30
Mazda CX-5 30
Subaru Forester 29
Volkswagen up! 28
Volvo V70 27
Bes­te i Norge
Volkswagen Golf 9679
Toy­ota Auris 5385
Nissan Leaf 4781
Sko­da Octavia 4427
Tes­la Model S 4040
Toy­ota Yaris 3891
Mazda CX-5 3846
Volkswagen up! 3807
Toy­ota RAV4 3614
Volvo V40 3394
Volvo V70 3101
Mit­su­bi­shi Outlander 2988
Nissan Qashqai 2975
Volkswagen Pas­sat 2459
 

Artikkeltags