Stor oversikt: Pris og rekkevidde på elbiler

Konkurransen i elbilmarkedet blir stadig sterkere.