Ringerike kommune inviterer til en serie åpne informasjonsmøter.

Skal områder i Hønefoss «transformeres»? Nettopp det vil kommunen åpne for på Eikli samt i Asbjørnsens gate og Ankersgate på nordsiden av byen.

På sikt vil det ifølge kommunen da i tilfelle skje en endring fra næring til mer helhetlige boligområder.

Tatt ut

Dette temaet er så viktig at et eget møte arrangeres om transformasjonsområdene på Bylab 24. oktober. Kommunen ønsker innspill til videre utvikling av stedene.

Over 100 forslag om nye bolig- og næringsområder kom inn, og engasjementet fra grunneiere var stort. Mange kom videre i en såkalt grovsiling, men mange fikk også avslag.

Sist reagerte Nes Vel og Bygdeutviklingslag på at områder, som skulle sikre utvikling, var tatt ut.

Kommuneplanens arealdel er nå ute på høring, og fristen for å uttale seg er 6. november. Kommunens mål er at storplanen skal vedtas vinteren 2024.

Mer informasjon er lagt på kommunens internettside www.ringerike.kommune.no.