Gå til sidens hovedinnhold

Folk vil ikke vite av fartsgrenser på sjøen | Kjell Ole Bakkene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når det gjelder Tyrifjorden så er det for lengst klubbet igjennom at høyeste hastighet skal være 25 knop. Og det er midtfjords. Innenfor en avstand av hundre meter fra land så er det 5 knop som gjelder.

Dette med knop er en arv fra seilskutetida da man målte hastigheten ved å måle hvor langt man seilte i løpet av et halvt minutt. Man brukte en såkalt flyndrelogg som besto av ei treplate som var festet til ei loggline så den sto vertikalt i sjøen.

Avstanden ble målt i distanseminutter. Jordbuen fra pol til pol er delt inn i 180 breddegrader. En gjennomsnittsbreddegrad er på drøyt 111 kilometer. Delt opp i 60 minutter så blir et gjennomsnitts distanseminutt på drøyt 1,852 kilometer.

Når man snakker om gjennomsnitt her så kommer det av at jorda ikke er sirkelrund, men mer ellipseformet. Derfor er et faktisk distanseminutt avhengig av hvor man til enhver tid er. Rundt 1,860 ved polene og 1,840 ved ekvator.

Dette kan man selvfølgelig ikke leve med og derfor bruker en gjennomsnittdistanseminuttet som standard. I dagligtale så bruker en ikke distanseminutt men nautisk mil som er det samme.

For å lette avlesningen ved fartsmålingen så utstyrte man logglina med et økende antall knuter for hver 15,43 meter som skulle markere antall nautiske mil man seilte på en time. 1852 meter delt på 120 halvminutter er 15,43 meter. Matrosen som sto for fartsloggingen rapporterte hvor mange knuter han målte under loggetiden og dermed fikk man knuter eller knop som mål for fart til sjøs. Eller knots hvis man er engelskspråklig.

Sammenlignet med fart på landjorda hvor en regner i kilometer i timen så blir altså 25 knop 25 ganger 1.852 altså 46,3 kilometer i timen.

Innenfor en avstand av 100 meter fra land så er det 5 knop ganger 1,852= 9,26 kilometer i timen som er det høyeste tillatte.

Sånn har det vært i årevis, men ingen vil vite om det.

Planingsterskelen på en daycruiser, i gamle dager kalt passbåt, ligger på pluss minus 15 knop, så står en ved Paddevika og ser en slik passere i fullt plan, så kjører vedkommende kav ulovlig.

Like ulovlig som en som kjører i 70 km/t oppover Hønengata.

Vannscootere, daycruisere og mangel på båtskikk | Kjell Ole Bakkene

Roter en seg inn i indre Oslofjord så støter en på slike hvite firkantede bøyer med et tall på 5, 6 eller 7.

Det er fartsgrensene på stedet. Men folk vil ikke vite hva det er heller.

Da politiet for noen år siden gjorde et skippertak med laseren, så måtte de stoppe alt som var. Ingen visste eller ville vite at det faktisk forefantes fartsgrenser. Det er altså ikke riktig at det fri fart overalt på sjøen. Det er mange steder det er vedtatt strenge fartsgrenser. Problemet er å få folk til å forstå det.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.