19. søndag i treenighet jubilerte 40,50, 70 og 75 års-konfirmantjubilanter i Lunder. Pensjonert sokneprest Reinertsen ønsket velkommen og innledet gudstjenesten med dåp av Emil Solli Søndrål.

Prekenen ble holdt over Lukas 9,57 om å følge Jesus uten å se seg tilbake. Alle jubilantene ble presentert og ønsket velkommen til kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. En fin tradisjon er dette.