Folk: Hole historielags oktobermøte

Bilferge over Storelva før Busundbrua kom. Bildet ble tatt i anledning besøk fra fylkesmann Thorvald Løchen, 24. august 1915. (Foto: Hole bygdearkiv)

Bilferge over Storelva før Busundbrua kom. Bildet ble tatt i anledning besøk fra fylkesmann Thorvald Løchen, 24. august 1915. (Foto: Hole bygdearkiv) Foto:

Av
DEL

innsendt Til tross for en vanskelig korona-situasjon hadde 26 personer funnet veien i høstmørket til den trivelige låven på Gjesvald gård 28. oktober. Som ledd i smittevernopplegget skrev de seg inn på historielagets utlagte lister.

Ola Ø. Hoel holdt medlemmenes innslag. Han fortalte om den gamle postveien mellom Kristiania og Bergen, og viste flere foto fra den. Han startet ved Langebru i Hole og beveget seg via Vindhellavegen i Sogn inn til Stalheimskleivene. Ola kunne dokumentere at det fortsatt er mange rester i terrenget etter denne gamle ferdselsåren.

Kveldens foredragsholder var Olav V. Simon, som fortalte om «Samferdsel på Ringerike gjennom tidene». Han jobbet som billettør på Ringeriksruta i studietiden, og fortalte hvor lett det var å ta sjåførsertifikat i hans ungdom. Billettør-yrket var forresten noe som ble nedlagt på Hønefoss-Oslo-ruta i 1972, så mange unge i dag har ingen anelse om hva en billettør er.

Den første bussruten mellom Hønefoss og Oslo ble satt opp allerede i 1910, men trafikkgrunnlaget var ikke den gang stort nok til at ruten bar seg. Først fra 1924 fikk vi bussruter som lønte seg på denne strekningen. Selv om mye dreiet seg om busser, som også har vært Simons hobby, viste han dessuten bilder fra rutebåtene på Tyrifjorden, Sperillen og Randsfjorden. Siden viktige trafikkårer passerte elver, kunne Simon også vise hvordan de greide å krysse Storelva ved hjelp av en meget primitiv farkost. Men du verden så spinkelt det hele så ut. Ja, Simon viste endog hvordan en buss ble fraktet over elven på noe som nærmest lignet en flåte. Det var imponerende hva de fikk til på den tiden med så enkle midler.

Fra 1920 utviklet enkeltmennesker/drosjeeiere rutebiltilbud for alle deler av Hole og Ringerike, og antallet reisende med buss økte kraftig frem til 1960-tallet. Antall bussruter/avganger utviklet seg i samsvar med behovet. Den nye rutebilstasjonen i Hønefoss fra 1939, ble et senter for samferdselen på Ringerike.

I 1846 ble det nedsatt en komité som skulle utrede bygging av et slusesystem for båter fra Drammen til Tyrifjorden og videre til Randsfjorden og Sperillen. Men jernbanen kom på denne tiden til å utkonkurrere sluseplanene, så dermed ble det ikke bygget sluser i Drammensvassdraget. I 1868 ble Randsfjordbanen fullført fra Drammen til Hønefoss og senere forlenget til Hen og Jevnaker. Fra 1926 ble Randsfjordjernbanen videreført fra Hen til Finsand ved Spirillen.

Som avslutning kunne Simon spille av et «musikkstykke» fremkommet ved tuting fra veteranbilhorn. Blant annet gjengjente vi «Blåveispiken». Dette skjedde ved Norsk Samferdselshistorisk Senter nær Hønefoss jernbanestasjon, under dirigent Svein Olav Blindheim i 2017. Konserten skal visstnok være den eneste som noen gang er avholdt med veteranbilhorn.

Etter foredraget fikk Simon flere spørsmål og kommentarer fra interesserte tilhørere. Jo, han ga sannelig en spennende historikk innen samferdsel på Ringerike.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken