Andelslandbruk vokser i mange land. I Norge finnes nå 93 andelslandbruk med til sammen 5000-6000 medlemmer/andelsbønder. Et av dem er Hadeland Andelslandbruk og holder til i Jevnaker. De ca 60 medlemmene i samvirket holder årsmøte om vinteren. Produksjonen er både grønnsaker/poteter/blomster/urter og kjøttandeler i gårdenes dyrebesetninger.

Medlemmene deltar mest i planteproduksjonen. Det er lagt opp til noe arbeidsinnsats sammen med en dyktig gartner, og ukentlig selvhøsting av de ca 40 ulike slagene.

Dyreholdet gjøres i all hovedsak av bøndene på de tre gårdene. For mange har dette blitt en kjær livsstil, en måte å holde en staselig hage på, sammen med andre, og en unik tilgang til økologiske eller nesten økologiske produkter fra St. Hans til oktober. Man treffer hyggelige mennesker på åkeren hvis man vil, og man lærer mye av matproduksjonen der.

Kjøttandeler kan man også bestille. Det er dyr som har beitet i Nordmarka hele sommerhalvåret. Det gir kjøttet en mye bedre kvalitet.

Det siste året har bevissthet om matberedskap inntatt det offentlige rom på en ny måte.

Europa tørker. Matproduksjonen og handelsmønstre i verden er utsatt. Derfor må vi passe på matsikkerheten vår. Norge produserer bare 37 % av egen mat når vi trekker fra alt fóret vi må importere. Folk har forstått at mat kan bli mangelvare, og veldig dyrt etter hvert.

Velkommen til å delta! Vi heier på bønder som produserer maten vår, selv om det er lav lønn og hardt arbeid. Og vi setter pris på å være «litt bonde» selv også.