Seks av ti svarer i undersøkelsen at de har hatt en negativ opplevelse med drosjesjåføren.

Forbrukerrådet gjennomførte samme undersøkelse i 2014. I år er det litt flere enn for fem år siden som oppgir at de har følt seg utrygge. Nesten hver tredje kvinne svarer ja på dette, mot hver fjerde kvinne i 2014.

I undersøkelsen svarer seks av ti at sjåførene har kjørt uforsvarlig, tatt omveier eller hatt kommunikasjonsproblemer som følge av dårlige norskkunnskaper.

Tilnærmelser

Noen forteller også om trusler og fysiske tilnærmelse, og det er særlig i Oslo at det rapporteres om slike tilfeller.

Regjeringen skal i vår legge fram et forslag om endringer i drosjemarkedet. Forbrukerrådet har i sitt høringssvar foreslått at det skal straffe seg om sjåførene ikke gjør jobben på en ordentlig måte. I de mest alvorlige tilfellene mener rådet at sjåførene må miste retten til å kjøre taxi.

Norges Taxiforbund påpeker at det ikke er bra om folk føler seg utrygge i taxi, men mener undersøkelsen er upresis.

– 0,02 prosent

Det framgår ikke klart om hendelsene passasjerene rapporterer om i undersøkelsen, skjedde nylig eller for mange år siden, sier redaktør Atle Hagtun i Norges Taxiforbund overfor NRK.

– Det er ikke noe statistikk for eller hendelser som tilsier at det er så mye utrygghet, sier Hagtun.

Han viser til en stikkprøve ved taxisentralene i Oslo som viste at klageprosenten i 2014 var på 0,02 prosent.