Ap, Sp, SV og MDG i Viken er enige om å jobbe for oppløsning av det store fylket. Det går fram av den politiske plattformen flertallspartiene la fram på en pressekonferanse tirsdag, skriver Drammens Tidende.

Partiene skal danne et fylkesråd, som styrer Viken etter en parlamentarisk styringsform.

I plattformen står det: «Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

I påvente av stortingsvalget i 2021 vil ikke fylkesrådet starte byggingen av nytt fylkeshus. Fylkeshuset i Sarpsborg, Galleriet i Oslo og fylkeshuset i Drammen beholdes.

– Grønnere retning

«Vår tids største utfordring er klimaendringene og ødeleggelse av natur. I årene som kommer må mest mulig av Vikensamfunnets viljestyrke, optimisme og fremtidstro mobiliseres for å ta vare på klimaet, matjorda og naturen. Lokalsamfunnene i Viken kan ikke redde verden alene, men vi kan ta vår del av ansvaret og peke i en grønnere retning», skriver de også i plattformen.

Den politiske plattformen som ble lagt fram i dag kan altså være starten på slutten for Viken, fylket som trer i kraft fra 1. januar 2020.

– Viktigste i valgkampen vår

Senterpartiet fikk tolv mandater inn i Viken-styret, og var på vippen mellom partiene. De ga derfor tydelige signaler om at de ville samarbeide med det partiet som ønsket å reversere fylkeskommunen helt.

– Punkt nummer én er å skrote Viken. Om noen skal samarbeide med oss, må de innen 2021 sende en søknad om oppløsning. Det har vært det viktigste i valgkampen vår, sa Magnus Weggesrud til Drammens Tidende i september.

Han mente at fylkestinget måtte sende en søknad om å skrote Viken ved et endret stortingsflertall og nye muligheter i 2021. Han var ikke nådig da han beskrev sammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus.

– Dette er en tvangssammenslåing tredd over hodet til folk og den vil føre til en enorm sløsing, samtidig som ressursene havner lengre og lengre fra folk. Det er ingen grunn til at Buskerud skulle bli noe større.