Svar til Kjell Inge Vestviks innlegg: Nei til utvidelse av asylmottaket

Kjell Inge Vestvik skriver i Ringerikes Blad at de fleste forstår at utvidelsen av Hvalsmoen «ikke er ansvarlig og ikke til fordel for distriktet hverken nå eller i fremtid». Konklusjonen hans bygger på svært uriktig faktainformasjon, både med tanke på faktiske tall og prosesser.

BAKGRUNN: Vil utvide og gjøre Hvalsmoen til Norges nye ankomstsenter for flyktninger

1.000, ikke 5.000

Som talsperson for Hvalsmoen AS, må jeg korrigere dette: For det første er det aldri tiltenkt 5.000 plasser på Hvalsmoen. Hvor Kjell Inge Vestvik har fått dette tallet fra, er for meg ukjent.

Remi Stenersen

Prosjektkoordinator i Hvalsmoen AS

 

De planer som eksisterer, legger opp til inntil 1.000 plasser. 1.000 og 5.000 beboere er en vesentlig forskjell, som kanskje vil gjøre om på Vestviks konklusjon. Jeg vil også nevne at det allerede i enkelte perioder har vært rundt 900 beboere på Hvalsmoen.

Videre synes det å være en misforståelse om korrelasjonen mellom hvor mange asylsøkere som bor på et transittmottak og hvor mange som skal bosettes i samme kommune. Jeg vil bare slå fast at det finnes ingen slik sammenheng.

Hvor mange flykninger Ringerike Kommune ønsker å ta imot har ingen sammenheng i hvor mange som er på Hvalsmoen transittmottak. Dette er to helt uavhengige prosesser.

Et bidrag til kommunen

Således er også debatten om lønnsomhet for kommuner i forbindelse med bosetting irrelevant i denne sammenheng. Selv om det finnes mange regnestykker som viser forskjellige resultater både i helhet og fra kommune til kommune, er ikke dette et relevant diskusjonstema i forbindelse med mottak på Hvalsmoen.

Ringerike kommune bestemmer selv hvor mange flykninger som skal bosettes i kommunen helt uavhengig av mottaket.

Når det gjelder kommunaløkonomi er det slik at det kan slåes uomtvistelig fast at Hvalsmoen transittmottak i dag er et bidrag til Ringerike kommune. Akkurat hvor mye er vanskelig å anslå, men Universitetet i Buskerud gjorde en undersøkelse som viser at dagens drift bidrar til opp mot 200 arbeidsplasser i i distriktet.

200 som betaler som betaler skatt og bruker deler av sin lønn i nærdistriktet. Ved en utvidelse vil dette antallet øke.

Det er ingen tvil om at dagens ordning er lønnsom for Ringerike kommune, og at en utvidelse vil være enda mer lønnsom.

Ikke boligregulert

At kommunen har regulert dette området til boligformål, er ikke riktig. Området som søkes brukt til utvidelsen, er regulert til militære formål. Det er ingen del av Hvalsmoen som er regulert til boligformål.

Regjeringen ønsker at integreringen til vårt samfunn går hurtigere. I denne planen blir Hvalsmoen sett på som en lokasjon som byr på unike muligheter. Dette er også støttet av UDI. Overordnet, kan man si at lokasjonen og stedet stedet gir muligheter til å realisere denne planen.

LES OGSÅ: – Hvalsmoen er godt egnet som ankomstsenter for flyktninger, mener UDI

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er glad for at vi som land har muligheten til å bidra til dem som virkelig trenger en ny start en annen plass. De fleste av dem er uønsket der de kommer fra, og det er en god start i å kjenne seg ønsket her. Dette kan de som står for driften av transittmottaket Hero AS bekrefte, at Ringerike med deres innbyggere har gjort.

De kjenner seg veldig velkommen i vår region. Min personlige mening er at det burde vi sørge for med det positive regnskapet dette bringer med seg for oss. Jeg håper at denne presiseringen av fakta også omgjør konklusjonen til Kjell Inge Vestvik.