Filosofiske betraktninger i samtale med en moderne nett-chatbot:

Spørsmålet dreier seg om hvordan sjelen i det moderne samfunn skal forstås. Eller om det i det hele tatt gir mening lenger å snakke om at mennesket har sjel.

Får flere forsøk

Den digitale samtalepartneren (språkmodellen) gir følgende svar på sjel-spørsmålet:

«Det finnes ingen enhetlig akademisk beskrivelse av sjelens oppbygging, da sjelen er et konsept som har blitt forstått på mange ulike måter gjennom historien og i ulike kulturer og filosofiske tradisjoner. Enkelte filosofer og teologer har sett på sjelen som en immateriell substans som gir liv til menneskekroppen og gir mulighet for bevissthet, følelser, tanker og handlinger. Andre har satt på sjelen som en personlighet eller en indre essens som er unik for hver enkelt person.

I moderne psykologi og nevrovitenskap er sjelen ofte sett på som en metafor for det mentale eller bevisste livet, og det finnes ingen enhetlig teori om hvordan sjelen kan identifiseres eller beskrives på et fysisk eller biologisk nivå.»

Les også

– Maskinen kan overøse oss og blende oss – men moralske vurderinger er ditt og mitt gebet

Med humor?

Etter en slik akademisk drøfting, blir boten oppfordret til å se saken fra en mer humoristisk side:

«Sjelen er som en slags mystisk, immateriell skapning som bor inni oss og gir oss evnen til å tenke, føle og håndtere. Det er litt som en liten, usynlig gnom som sitter og fører oss gjennom livet. Noen mener at denne gnomen kan være ganske bossy og bestemt, mens andre tror den er mer som en stille, inderlig stemme som dukker opp når vi trenger den. Uansett hva du tror om sjelen, så er det klart at den spiller en ganske viktig rolle i menneskelig eksistens!»

Ironi med bot

Og deretter på oppfordring om en ironisk gjengivelse:

«Sjelen? Ah, dette gamle konseptet. Vel, hvis du spør meg, så er dette bare en fancy måte å beskrive den delen av oss som gjør at vi ikke er en mengde kjemiske reaksjoner og elektriske impulser. Du vet, den delen av oss som får oss til å føle oss ekte og levende. Men hvem trenger vel egentlig sjelen? Jeg mener, vi har jo teknologi og sosiale medier for å gi oss følelsen av å være tilkoblet og meningsfulle. Sjelen? Pfft, glem den.»

Til slutt: Takk, meget bra svar.

Boten: «Du er velkommen! Jeg er alltid glad for å være til hjelp. Hvis du har flere spørsmål, så er jeg her for å hjelpe deg».

Les også

«For andre spørsmål – tast 5» | Gro Engen Hammerstad

Spennende

Dette er naturligvis bare «sjelløse» svar fra algoritmer, foret og drillet på mengder av tekst og setninger. Spennende blir det i alle fall å følge utviklingen av systemer som kan «forstå» og kommunisere med oss ved hjelp av et naturlig språk.

Kilde: Chatbot.openai.com