Dette året har givergleden vært ekstra stor med rundt 500 fine gaver til en verdi av ca. 85.000 kroner. I tillegg har formannskapet i Ringerike kommune gitt hele 50.000 kroner. Den store pengegaven vil gå til opplevelser for barn og unge. Opplevelser som man ellers ikke kunne delta på.

Ringerike Frivilligsentral ønsker å rette en stor takk til hver især som har bidratt til at det kommer hyggelige og flotte julegaver til mange barn denne julen. En stor takk med ønske om en fredfylt julehøytid til alle.