I juni fortalte Ringerikes Blad at måker fortsatt utløser alarmen i Ringerike fengsel flere hundre ganger i døgnet i hekkesesongen. Dette har vært et problem for sikkerheten i årevis, og fører også til at innsatte får redusert søvn når måkene starter dagen allerede ved 04-tiden.

Fengselet fikk tillatelse av Statsforvalteren til å fjerne eggene og reirene.

Sterke reaksjoner

Det skapte sterke reaksjoner hos Dyrenes Rett.

– Det eneste man oppnår med å ødelegge hekkingen er å forlenge måkenes aktivitet, skrev Jenny Rolness i et leserinnlegg i Ringerikes Blad. Og foreslo følgende:

– Ringerike fengsel og Statsforvalteren bør samarbeide med ornitologer og naturvernere om å finne gode og langsiktige løsninger som ikke skader fuglene.

LES OGSÅ: Vil bygge Norges største fengsel i Drammen: – Midt i blinken

Færre alarmer

Fungerende fengselsleder Stine Berger opplyser at måkene reiste i midten av juli, slik de pleier. Og fengselet opplever at færre måker enn før slo seg ned innenfor murene.

– Gjennom dugnadsinnsatsen har utfordringene knyttet til sikkerhet sunket betraktelig, sier hun, og legger til at antallet alarmer gikk ned til under 100 i døgnet. Tidligere ble alarmen utløst opp mot 800 ganger på en helg.

– Men som viltforvalteren hos Statsforvalteren ga uttrykk for, må nok dette gjentas i flere sesonger før måkene eventuelt «flytter» for godt fra fengselets trygge område, tror Berger.

Måkeplattformer?

Hun sier at fengselet har fått inn flere innspill til tiltak fra publikum.

– Som bygging av måkeplattformer til hekking. Vi har diskutert om vi eventuelt neste år kan sende det over som en utfordring til kommunen, for at måkene kan få andre egnede plasser å slå seg ned på utenfor fengselsområdet.