Den nye varianten, som går under betegnelsen B.1.1.529, har svært mange mutasjoner og ser ut til å være veldig smittsom. Den er trolig opphav til en kraftig smitteoppblomstring i Sør-Afrika og er også oppdaget i blant annet Botswana, Hongkong og Israel.

Verdens helseorganisasjon (WHO) skal fredag avgjøre om varianten skal klassifiseres som «bekymringsfull». Inntil videre står den på lista over interessante varianter hos EUs helsemyndigheter.

Seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet sier til NRK at det vanligvis skal en del til for at WHO hever en variant til en bekymringsvariant.

– Hvis de trykker på alarmknappen nå, vil det være på bakgrunn av at den har så veldig mange endringer, og at det kan se ut til at den sprer seg raskt i Sør-Afrika, sier hun.

– Lav vaksinedekning

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier den første informasjonen om den nye varianten kom for et par dager siden, og at det torsdag ble kjent flere detaljer. Det ser ut til at den har greid å etablere seg i et område der det til nå har vært lite smitte, blant yngre mennesker i Sør-Afrika. Her er det lav vaksinedekning, så man vet ikke om det er en av grunnene.

– Vi vet nå at det også har spredd seg til seks andre land, pluss Hongkong. Det er de mange mutasjonene i det såkalte piggproteinet som skaper grunn til bekymring, sier han til NTB.

Nyheten om den nye varianten, som ennå ikke har fått noe navn, har allerede påvirket børser og reiseliv over store deler av verden.

– Man har sett før at når en ny variant har tatt over, har det betydd mye for spredningen i hele verden. Men om det vil skje, vet man for lite om ennå, understreker Forland.

– Trolig større spredning

Han påpeker at man foreløpig vet for lite om både vaksineeffekten og reell smittsomhet, både blant vaksinerte og uvaksinerte, og dessuten hvor alvorlig sykdom varianten vil kunne utløse. I løpet av et par uker vil man trolig vite mye mer om dette, mener han.

Forland tror det ikke er usannsynlig at varianten har spredd seg mer enn det som hittil er kartlagt, særlig i det sørlige Afrika.

– Det er jo sånn at Sør-Afrika er flinke til å kartlegge smittesituasjonen, mange andre land i Afrika har ikke like mye ressurser til å gjøre det. Derfor er det sannsynlig med mer smitte i regionen, som også har mye arbeidsinnvandring.

– Flere må vaksineres

Mens Sør-Afrika har en vaksinasjonsgrad på rundt 24 prosent, er graden i hele Afrika på bare 5 prosent. Samtidig har trolig mange afrikanere vært koronasmittet, uten at det er registrert.

– Det har nok vært en stor grad av naturlig infeksjon som har gått under radaren, sier Forland.

Han sier både politikere og vaksinesamarbeidet Covax jobber for at flere skal få vaksiner, også i fattige land.

FHI har på eget initiativ startet arbeidet med den nye risikovurderingen, som altså trolig vil foreligge i løpet av helga. Forland sier det er for tidlig å si hvilke tiltak som kan være aktuelle i Norge for å hindre spredning.

– Vi er i gang med å tenke på tiltak som kan hindre spredning, men det er for tidlig å si hva som er relevant, sier Forland.