– Siden balansen er så skjør, regner vi med mange flere lokale utbrudd de kommende ukene. Bekymringen er særlig knyttet til juleaktiviteter og til innenlands reisevirksomhet før jul, særlig studenter som reiser hjem fra Oslo-området til andre deler av landet, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) sin siste risikovurdering, som kom mandag.

Smittetrykket er fortsatt mye høyere i Oslo enn i resten av landet, selv om smitten i hovedstaden har gått noe ned de siste dagene. Også andre kommuner er rammet av utbrudd, noe som trekkes fram som en utfordring.

– Flesteparten av landets kommuner har få eller ingen tilfeller, påpekes det i vurderingen.

Regjeringen har varslet at de vil komme med sine råd for julefeiringen denne uken. Folkehelseinstituttet anbefaler at innenlandsreiser fortsatt bør frarådes. I tillegg anbefales det følgende endring i rådene: «Folk bør være særlig oppmerksomme på mulig smittefare fra studenter som vender hjem til jul».

Julesammenkomster

Hovedkonklusjonen i risikovurderingen er at det fortsatt vil være vedvarende fare for at koronapandemien kommer ut av kontroll de neste seks månedene.

Det påpekes at covid-19 har potensial for rask spredning, og at epidemien derfor alltid vil være ustabil og vanskelig å holde under kontroll.

Rapporten tar også for seg risikobildet i ukene fram til jul, og der trekkes julen fram blant forhold som kan øke smittespredningen:

«Julesammenkomster (handle, konserter, gudstjenester, familieselskap, julebord, juleavslutninger mv.) kan øke kontakthyppigheten. Innenlands reiser kan spre infeksjonen ut fra de hardest rammede områdene».

Karantene med familien bekymrer

FHI forventer færre tilfeller av importsmitte fra utlandet til Norge – og videre spredning fra disse – i tiden framover. Årsaken er karanteneplikten ved innreise og ordningen med karantenehotell.

Sannsynligheten for økende importsmitte fra utlandet til Norge vurderes nå som moderat.

– Bekymringen de nærmeste ukene er særlig knyttet til utenlandske personer som skal besøke slekt i Norge i jula og norske studenter og utenlandsarbeidende som kommer hjem til jul, heter det i rapporten.

Og videre:

– Sannsynligheten for at smittede reisende til Norge skal sette i gang lokal oppblussing, øker med antallet personer og med nærhet og varighet av kontakt med personer i Norge. Vi er derfor særlig bekymret for dem som kommer hjem til Norge etter studier eller arbeid i utlandet og som har sin karantene i familiehjemmet, skriver FHI.

– Stadige lokale utbrudd

Risikoen for økt smittespredning vurderes nå som høy både på lokalt og regionalt nivå, og moderat på nasjonalt nivå. Vurderingen gjelder for ukene 49–51.

– Det mest sannsynlige bildet vi vil se fremover er stadige lokale utbrudd av varierende størrelse forårsaket av kombinasjonen av tilreisende smittede og en eller flere massesmittehendelser, særlig blant unge voksne etter deltaking på sammenkomster på serveringssteder, foreninger, private sammenkomster og merkedager, lag, trossamfunn og universiteter, skriver FHI.

Det påpekes at det nasjonale bildet vil preges av situasjonen i Oslo i tiden framover:

– Et vedvarende høyt nivå i Oslo-området kan stadig gi spredning av smitte til andre deler av landet gjennom innenlands reiser. Faren er at situasjonen i Oslo-området skal eskalere og etter hvert vokse sammen med mange lokale utbrudd og utgjøre en nasjonal bølge.