– Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 2, hvorav 112 med covid-19 som hovedårsak. Dette er en foreløpig 23 prosent nedgang i nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak fra uke 1, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

FHI skriver at nedgangen sannsynligvis kommer fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

– Antallet innleggelser av personer som er smittet av SARS-CoV-2, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker. Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn covid-19. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene, skriver FHI.

LES OGSÅ: To koronapasienter på Ringerike sykehus onsdag

– Økt belastning

FHI venter ikke en like stor økning i innleggelser som tidligere, men tror fortsatt at tallet kan stige.

– Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, skriver FHi.

R på mellom 1,2 og 1,6

Estimatene viser fortsatt at mange hundre tusen personer trolig vil bli smittet de neste ukene.

– Basert på flere metoder vurderer vi at reproduksjonstallet de siste 2 ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid mellom 7 og 14 dager, skriver FHI.

Reproduksjonstallet, også kalt R, viser hvor mange hver koronasmittede i snitt smitter videre.