Forleden fikk Ringerike Frivilligsentral hyggelig besøk av Inger Solveig Søreng og Knut Stubben fra FFO Ringerike og Hole. Organisasjonen som nå legger ned sin virksomhet, har på sitt siste årsmøte vedtatt å tildele frivilligsentralen en pengegave. De to representantene fra styret i FFO kunne overrekke en gavesjekk på hele 50.000 kroner.

– Ved nedleggelsen etterlater FFO seg et gap i arbeidet med å støtte og hjelpe frivillige lag og foreninger. Våre medlemsorganisasjoner dekker Ringerike kommune, og vi ønsker derfor å støtte det arbeidet som Ringerike Frivilligsentral utfører i kommunen, sier Knut Stubben og Inger Solveig Søreng.

De viser til at Ringerike Frivilligsentral er en lokal forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta og utvikle frivillig virksomhet. Frivilligsentralens formål er å koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Ringerike kommune. Det vil si at frivilligsentralen skal være et bindeledd mellom de som ønske å yte frivillig innsats og de som ønsker denne assistanse.

– Ensomhet er en stor utfordring i disse koronatider, og her har frivilligheten en stor oppgave. Kanskje kan noe av vårt bidrag være med på å støtte dette arbeidet, sier de to giverne.

Ringerike Frivilligsentral er svært takknemlig for gaven og takker så mye.
– Vi setter stor pris på den flotte støtten til vårt arbeid. Det er av stor betydning for å kunne opprettholde og utvikle frivilligsentralens oppgaver, sier Odd Tangen, styreleder ved Ringerike Frivilligsentral.