Per Arne Hansen i Hønefoss skolekorps kan fortelle om litt av ett opplegg i Hønefoss på dagtid tidsdag. Da arrangeres Klassekorpsfestivalen i Hønefoss. Dette er et samarbeid mellom Hønefoss skolekorps, Hønefoss Ballklubb og Korpsnett Norge.

Klassekorps fra Viken, Oslo og Innlandet er invitert, og 500 3.-klassemusikanter er påmeldt.

Gardebesøk

Arrangementet er på dagtid tirsdag og Hans Majestet Konges Gardes 3. gardekompani (Gardemusikken) kommer for å delta sammen med klassekorpsene.

– Dette er et flott arrangement som synliggjør det arbeidet som gjøres innenfor musikkutvikling for barn og unge. For deltakerne blir det en storslått opplevelse med musikk og et bidrag til økt motivasjon til å finne mestring og utvikling innenfor et område uten konkurranse, sier Per-Arne Hanssen, leder i Hønefoss skolekorps.

Hønefoss skolekorps teller nå 74 medlemmer. 60 av disse er knyttet til hovedkorps, juniorer og drill.

– Siden dette er på dagtid er mange musikanter opptatt med eksamen og tentamen, men vi satser på å stille med mange som baktropp for garden i oppmarsjen fra torget til stadion, sier Per-Arne Hanssen.

Han håper på brukbart vært tirsdag. Det har vært varme og sol de siste dagene, men tirsdag kan det bli litt nedbør.

– Vi krysser fingrene, sier Hanssen.

Ringerikes Blad sender direkte fra klokken 12.25!

Tre lokale gardister

Festivaldagen starter med et eget arrangement for 3.-klassingene på AKA Arena. Klokka 12.30 starter det offisielle programmet. H. M. Kongens Garders 3. gardekompani ankommer Søndre torg, og marsjerer til AKA Arena hvor de skal vise årets drillprogram klokka 13.00.

I årets Gardekompanier det tre lokale gutter; Oscar Oppenhagen (Drilltropp), Martin Rømmesmo (Musikktropp/Janitsjarkorpset) og Nikolai Hanssen Rokstad (Musikktropp/Signalkorpset).

Klassekorps på barneskolene i Ringerike ble igangsatt etter et initiativ fra Korpsnett Norge og muliggjort ved gaver til instrumentkjøp fra Sparebankstiftelsen Ringerike og Skue Sparebank. Ringerike kommune bidrar til den løpende drift ved å integrere dette i læreplanen og avsette tid og ressurser både fra den enkelte skole og Ringerike Kulturskole.

Ringerikes Blad sender direkte fra oppvisningen på AKA Arena kl. 12.25 tirsdag.