Liv: Morten Strømsodd holder varme og liv i Strømsoddbygda grendehus.
Mari Johnsen Viksengen

Grendehusene var limet i bygdene. Hvordan er det med dem nå? Bli med oss på besøk!

I Ringerike, Hole og Jevnaker kan det se ut som hver eneste grend hadde sitt eget forsamlingslokale. Grendehusene skapte samhold i bygdene og enkelte steder har de fremdeles stor betydning. Vi har besøkt dem!
Publisert