Gå til sidens hovedinnhold

– Fem blokker på fire etasjer er også fortetting

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag skal plan- og miljøutvalget ta stilling til det store prosjektet «Dronninggård». Et prosjekt som har vokst fram som følge av nye E16 og Ringeriksbanen.

For oss som er nærmeste naboer, reagerer vi på flere ting ved utbyggingsplanene.

Det første er timingen. Hvorfor har kommunen behov for å haste gjennom det største prosjektet i Holes historie, syv-åtte måneder før regjeringen har varslet investeringsbeslutning til Ringeriksbanen?

LES OGSÅ: Massive protester mot fem boligblokker: – Svært ødeleggende

Hva skal vi med et så stort prosjekt dersom banen ikke blir noe av. Vi tror og håper banen kommer, men ber politikerne vente til vi vet det for sikkert.

Massiv høyde

Det andre vi reagerer på er den plutselige og massive høyden byggene skal få. Vi forstår behovet for fortetting og peker på at fire etasjer på fem blokker vil være betydelig fortetting på den fem mål store tomten foran oss.

Alle merknader fra privatpersoner peker på at fire etasjer bør være nok. Særlig når naboer øst, vest, nord og sør blir berørt.

Det tredje vi reagerer på er den svært mangelfulle vurderingen knyttet til fjellet høyhusene skal bygges på. Vi som bor her i dag vet hvor porøs Ringerikssteinen her er.

Les også

Nå kommer Ringeriksbanen! | Ivar Gunnar Lia

Vi ser daglige ras og kan ikke forstå hvorfor kommunen bare lener seg på et overfladisk geoteknisk notat, som er gjort uten grunnundersøkelser.

Det fjerde vi reagerer på er at utbygger ønsker etappevis utbygging. Etappevis utbygging kan kun gjøres i områder der det ikke bor folk fra før. Når utbygger skal bygge midt i et boligfelt er det helt uaktuelt for oss å ha et byggeprosjekt i hagen vår de neste ti årene.

Vi skjønner at det kan ta litt tid, men ti år er altfor mye. Og hva slags støyreduserende tiltak har utbygger tenkt til å gjennomføre for oss i perioden?

Mangelfull involvering

Det femte vi reagerer på er den mangelfulle involveringen og dialogen med de nærmeste naboene. Vi har ikke hatt dialog med utbygger eller kommune.

Hvorfor har vi behov for blokker på seks etasjer i Sundvollen? | Rolf Novsett

Både tiltakshaver og administrasjonen i kommunen har behandlet merknadene våre svært overfladisk, og det virker som at prosjektet bare skal «kjøres» igjennom. Dette bør politikerne i Hole ta på alvor.

Avslutningsvis vil vi oppfordre politikerne til å tenke helhetlig når Sundvollen skal bygges ut.

Hvordan skal Sundvollen se ut i framtiden? Sundvollen må ha en klar strategi. Dronninggård er prematurt, for stort og for ruvende. Vi håper politikerne tenker seg nøye om før de vedtar en slik utbygging

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.