Dette er en felles politisk uttalelse om E16/Ringeriksbanen:

Samferdselsdepartementets behandling av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen (FRE-16) har skapt svært kraftige negative reaksjoner blant det politiske miljø, næringsliv og innbyggere i Ringerike kommune.

Den foreslåtte endringen, hvor vei og bane splittes er fullstendig uakseptabel, det er ingen overdrivelse å si at hele Ringeriksregionen føler dette som et svik i forhold til tidligere uttalelser og løfter fra Regjeringshold.

LES OGSÅ: Morten grillet ministeren om Ringeriksbanen: – Historie før den er bygd

Oppdragsbrevet

Vi henviser til Oppdragsbrev datert 30.08.2015 fra Samferdselsdepartementet:

«En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.»

Forpliktende avtale

Ringerike kommunes politiske miljø, næringsliv, utbyggere og innbyggere oppfatter dette som en gjensidig forpliktende avtale, hvor vi lokalt langt på vei har oppfylt vår del.

Det er investert opp mot tre milliarder kroner i kommunale bygg og infrastruktur, man har vedtatt reguleringsplaner både i Hønefoss sentrum og i lokalsentra for å imøtekomme forventet vekst, både mht eiendoms- og næringsutvikling, som et resultat av Fellesprosjektet.

NHO har tidligere betegnet Ringeriksregionen som det mest attraktive utviklingsområdet i vår del av landet.

Vi frykter nå at planlagte næringsprosjekter, blant annet på tidligere Norske Skogs arealer, hvor det planlegges investeringer på opp mot 15 milliarder kroner, ikke blir videreført, på bakgrunn av forslaget som er fremmet.

Vi frykter også at planlagt bolig -og eiendomsutvikling vil stoppe opp, og at forventet tilflytting ikke vil skje i vår region.

Hovedpulsåren

FRE16 betegnes som selve «hovedpulsåren» i utviklingen av både Ringerike kommune, og hele Ringeriksregionen som felles bo- og arbeidsmarked. På bakgrunn av dette krever at departementet v/samferdselsministeren sørger for at vedtak frem mot endelig behandling av statsbudsjettet endres i henhold til følgende:

  1. Fellesprosjektet E-16 – Ringeriksbanen opprettholdes som et fellesprosjekt i henhold til eksisterende vedtak.
  2. Vedtatt statlig reguleringsplan opprettholdes
  3. Prosjektet FRE-16 igangsettes så snart den nasjonale økonomiske situasjonen tilsier at oppstart er forsvarlig.

Les også

Et søksmål mot staten framstår som både naivt og uansvarlig

«Å invester er å tenke framtid og skape arbeidsplasser. Men å nedprioritere samferdselsprosjekter er å nedprioritere utvikling. Vi er nødt til å gå fra kakespising til snorklipping, og må jobbe hardt for å få prosjektet (FRE16) inn igjen.»
Sitat Ole Erik Almlid, administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon på Ringerikskonferansen 13.10.2022.

Ringerike Arbeiderparti v/Arnfinn Baksvær
Ringerike Høyre v/ Nils Helle
Ringerike Senterparti v/ Stian Bakken
Ringerike Frp v/ Trond Nyhus
Ringerike Venstre v/ Helge Stiksrud
Ringerike SV v/ Erlend Kåsereff
Ringerike KrF v/ Knut Stubben
Rød/grønne uavh. v/ Stein Roar Eriksen