Felleskjøpet viser til at de globale gjødselprisene har steget kraftig i takt med sterk etterspørsel i det internasjonale gjødselmarkedet og økte råvarepriser, skriver Nationen.

Økte gasspriser har blant annet ført til at ammoniakkproduksjonen i Europa har falt kraftig. Samtidig varsler Kina at de vil begrense produksjon og eksport av fosfor fram til midten av 2022.

Fram mot nyttår vil Felleskjøpet Agri konsentrere seg om å levere gjødsel de har solgt. Salget vil bli gjenopptatt når pris- og produksjonssituasjonen har stabilisert seg.

Yara har varslet at det er krevende å levere til det norske markedet i tide, og derfor ser de seg nødt til å ta større kontroll over vareflyten i Norge framover. Selskapet så seg nødt til å redusere produksjonen av ammoniakk med rundt 40 prosent i Europa i september.