Heggen barnehage bør ikke legges ned.

Viser til leserinnlegg i Ringerikes Blad forfattet av Bjørg Sonja Kristiansen. I et meget godt formulert innlegg argumenterer hun med at Heggen barnehage ikke bør legges ned.

Dette er i tråd med Ringerike Senterpartis kommunevalgprogram, som er partiets «kontrakt» med velgerne.

Posisjonen vedtok nedleggelse av barnehagen i forbindelse med budsjettet for 2020, trass i protester fra foreldrene og lokalmiljøet. Nå må kommunestyret behandle saken på nytt i tråd med underskriftskampanjen til Kim Modalen.

Jeg håper at posisjonen tar til fornuft og omgjør nedleggingsvedtaket. Følgende forhold tilsier at dette vil være klok politikk:

Lavere oppgraderingskostnader

Posisjonens argument for nedleggelse av barnehagen var at oppgraderingskostnadene beløp seg til 4,3 mill. kroner.

I ettertid viser det seg at dette er oppblåste tall bygget på urealistiske forutsetninger og forsøk på å oppnå en «selvoppfyllende profeti».

Lokale krefter fikk Bergs Byggtjenester på Sokna til å foreta en bindende beregning av oppgraderingskostnadene.

Et omfattende alternativ ble beregnet til i underkant av 1,5 mill. kroner, og et enklere alternativ til i underkant av 800.000 kroner.

Korona-pandemien krever mer rom

Helsemyndighetene krever at barna i barnehagene organiseres i mindre grupper. Dette krever flere rom og en spredt barnehagestruktur.

Les også

Ringerike – et godt sted å bo for alle | Einar Kristiansen

Dette vil ivaretas ved at Heggen barnehage får fortsette driften. En sentralisering øker smittepresset og det vil være uansvarlig av posisjonen å bidra til dette ved å legge ned Heggen barnehage.

Når forutsetningene for et politisk vedtak endres, er det klok politikk å omgjøre vedtaket. Jeg håper at politikerne i posisjon er i besittelse av klokskap og vedtar permanent drift av Heggen barnehage.

«Fremskritt» i vrangstrupen? | Ivar Gunnar Lia