I sitt leserinnlegg hevder Lise Bye Jøntvedt at hun ikke villeder. Jeg tror ikke at hun ønsker eller forsøker å villede, men kommer likevel med feil informasjon.

Jøntvedt bekrefter nemlig sin feilinformering, som hun bidro til i en kommentar under sitt eget leserinnlegg i juli. Der skrev hun: «Det er ingenting som tyder på en høyhus-mani blant utbyggerne, hvis du da ikke mener at fem-seks etasjer er høyhus. Det er planlagt ett høyhus, på Lloyds.»

Leserne må oppfatte dette som at Jøntvedt er enig i at hus over seks etasjer er høyhus.

En grense på åtte etasjer

I sitt leserinnlegg 2.8.2022 bekrefter hun at byplanen har vedtatt en grense på åtte etasjer (høyhus) på Tippen! Altså flere høyhus enn det ene høyhuset på Lloyds marked!

Jeg har forståelse for at det kan være fort gjort eventuelt å skrive en feil i farten, under en opphetet debatt, men det er like fullt feil informasjon.

Les også

Vi trenger et folkeopprør for Ringeriksbanen

Dersom Jøntvedt, i sin kommentar 18.7.2022 bevisst lot leseren få den forståelse at det ville bli kun ett høyhus, på Lloyds – og hun samtidig visste at det kunne bli åtte etasjer på Tippen, da betrakter i alle fall jeg dette som desinformasjon.

Ingen høydehusmani?

En annen bekreftelse på feil informasjon, er at hun forsøker å innbille oss at det ikke er noe som tyder på høydehusmani hos utbyggerne. Lise Bye Jøntvedt, du kan da ikke ha unngått å få med deg de høye husene utbygger ønsker og har presentert både på Tippen og Øya.

Disse er da vitterlig vesentlig høyere enn 5-6 etasjer! Dersom denne formuleringen var bevisst, betrakter jeg også det som desinformasjon - fra en sentral og erfaren Høyre-politiker.

Les også

Påstander fra et ekkokammer | Lise Bye Jøntvedt

Det er da på ingen måte hemmelig at utbygger Tronrud Eiendom AS ønsker høye hus på Øya/Lloyds/Tippen.

Lar seg overtale

At utbyggere i Hønefoss ønsker høye hus er godt kjent – altså det jeg kaller en «høydehusmani», og at politikerne lett lar seg overtale/presse til å godkjenne dette. Ja, til og med tillate høyere enn det byplanen sier.

Den forholdsvis ferske politiske behandlingen på City-gården viste dette. Til politikernes forsvar skal nevnes rådmannens tvilsomme juridisk fortolkning av lovverket, med påfølgende like tvilsomme informering til politikerne.

En annen bekreftelse jeg kan lese ut av Lise Bye Jøntvedts innlegg er at hun er mer opptatt av å følge en mangelfull og dårlig byplan - enn å finne den beste utviklingen for Hønefoss. For å finne den, anbefaler jeg å lese Jan Solgårds leserinnlegg 17.6.2022 og 30.7.2022 – om trafikkløsninger og behovet for ny byplan.

Ny førstegangsbehandling?

I sitt innlegg av 2. d.m. kommer Jøntvedt imidlertid med en hyggelig, om enn litt overraskende informasjon.

Hun skriver: «Når det gjelder Øya erfarer jeg per dato at kommunen vil be om ny førstegangsbehandling.»

Les også

Dette er ikke riktig, Lise Bye Jøntvedt!

Dette er meget fornuftig! Det er litt underlig at avisen ikke har snappet opp at kommunen har jobbet med en slik utgang på saken. Skyldes det at selv et slikt viktig spørsmål for allmenheten, kun blir diskutert i de lukkede rom på rådhuset? I så fall sier det en god del om den rådende holdningen til åpenhet og dialog med innbyggerne.

En sterk oppfordring til videre politisk behandling av utvikling og utbygging av området ved Fossen.

En helhetlig plan

Med Tippen i startgropa, Øya tilbake til start (håper det Lise Bye Jøntvedt erfarer er riktig) og Lloyds i trøbbel burde både kommunen og Tronrud Eiendom AS forstå at den beste prosessen videre er helhetlig plan for alle tre områdene.

I bunken med uttalelser som kommunen har hatt på sitt bord i snart 12 måneder, er det mange konstruktive og utviklingsrettede forslag på andre alternativ, ut fra et krav om helhet med utredning av konsekvensene.