Undertegnede Elias har utdanningen ved den fireårige-helsefaglinjen og dermed oppnådd fagbrev og studiekompetanse. Eleni og Silje er i gang med det samme studiet.

Artikkelen i Ringerikes Blad, hvor det informeres om fare for at denne helsefaglinjen på Hønefoss videregående skole vurderes nedlagt, gjør at vi som tidligere elev og nåværende elever finner det nødvendig å uttale oss.

Dårlig tidspunkt

En utrolig dårlig idé presentert på et ennå dårligere tidspunkt. For å si det forsiktig – et overraskende og skuffende innspill under rådende omstendigheter.

Tvert imot burde heller utdanningsalternativet utvides. Når det opplyses at 60 førstegangssøkere har meldt seg til studieåret 2020, viser det er engasjement fra ungdommens side som bør støttes og ikke avvises. Har Norge råd til å avvise disse ungdommene? Svaret burde vær NEI.

Selv om vi ser bort fra koronaviruset er det åpenbart at behovet for helsearbeidere vil øke framover.

Befolkningen blir eldre og muligheten for framtidige epidemier framstår som sannsynlig. At det er behov for dette utdanningsalternativet, mener vi våre egne erfaringer viser.

Elias som er paramedic-student i Oslo, har også jobb som helsefagarbeider i egen bydel. Eleni og Silje jobber ekstra i Ringerike og Jevnaker når det trengs.

Alle vi tre opplever utelukkende begeistring og optimisme rundt at vi har eller går det fireårige løpet.

Godt formet i yrket

Kollegaene, lederne og pasientene/brukerne våre sier stadig at vi er godt formet i yrket vårt, og at vi framstår som svært profesjonelle og dyktige når vi utfører vår jobb. Dette er mye takket være kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom denne utdanningen.

Det faktum at vi begynte i yrket allerede i en alder av 15 år, har virket utelukkende positivt på holdninger og verdier som ikke er en selvfølge å ha.

Dette utdanningsløpet bærer også preg av at det er utviklet og videreført av folk som gjør en enestående jobb med å være med å forme, utvikle, lære og inspirere oss elever.

Live Mugaas, Marie Mugaas og Knut Thorvaldsen er utdanningsløpets ryggrad, og de fortjener virkelig at utdanningsløpet skal fortsette å lykkes så godt som det har gjort til nå.

Håper på de samme mulighetene

Vi håper at kommunene gir engasjert ungdom de samme muligheter vi har fått til å kombinere en utdanning som gir både fagbrev og studiekompetanse, og som i tillegg gir samfunnet sterkt ønskede helsearbeidere.

For oss – utrolig dersom svaret skal være noe annet enn JA på denne utfordringen.