Ikke nok med at landet lider under stor fattigdom fra før, så kom pandemien og la folket i massegraver. Nå har to tropiske stormer tatt knekken på jordbruksavlinger, lagt hus og hytter i grus og sand.

Er det noe rart at det er fire mennesker her på Ringerike som lider med våre nye venner i Malawi?

Så det med egne øyne

Vi fire som var med Kirkens Nødhjelp på tur i oktober 2019, og så med egne øyne at den hjelpen som vi gir, som Kirkens Nødhjelp forvalter og som blir omsatt til hjelpeprogrammer i Malawi, den hjelpen virker og vi så lys i tunnelen. Dette hadde vi tro på.

Hver gang klimakrise og orkaner feier over landet, lider befolkningen og mange dør, unge som eldre.


Kan vi gjøre mer, spør sokneprest i Haug kirke, Lena Rós Matthíasdóttir, sokneprest i Ullerål kirke Nils Christian Skjauff, Hanne Kristin Kroknes fra Sentrumkirken og Roar Olsen fra Hønefoss kirke og menighetsråd, – vi fire fra Ringerike som var med på tur til Malawi.

Jo, vi kan gjøre mer

Vi kan fortsette å bidra i kampen mot fattigdom, vi kan sikre sårbare og fattige mennesker og sørge for rent vann.

Rent vann redder liv. Men det er mange andre steder i verden, enn Malawi, hvor fokuset er rettet i disse dager.

Det er krig i Ukraina, millioner av mennesker er på flukt og den humanitære krisen er stor.

Kirkens Nødhjelp og søsterorganisasjoner var raskt på plass med akutt nødhjelp, rent vann, mat, tepper og hygieneartikler til flyktningene.

Men mer hjelp behøves. Pengene som samles inn i fastetiden, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

Rask mobilisering er viktig når kriser oppstår for å hjelpe medmennesker på vår egen klode.

En gigantisk dugnad siden 1967

Tirsdag skal konfirmanter over hele landet samle inn penger til Kirkens Nødhjelp og årets Fasteaksjon. Endelig kan vi igjen slippe flott ungdom ut på gater og streder, de skal gå rundt i hele landet, – banke på dører og ringe på dørklokker for å spørre om et bidrag, lite eller stort.


Alle bidrag mottas med en stor takk.

Ta vennlig imot konfirmantene når de står utenfor døra di på tirsdag kveld. Det er medmenneskelighet og engasjement som banker på, og de som står utenfor ønsker seg giverglede fra dere på innsiden, slik at Kirkens Nødhjelp kan fortsette sitt gode arbeid med å hjelpe ut i verden.

Tilbake til Malawi og forsiktig landbrukssatsing

Vi – Lena, Hanne, Nils Christian og Roar opplevde et begynnende landbrukssamarbeid, med bønder og familier i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, når vi besøkte Malawi i 2019.

Engasjement og gode avlinger etter mye arbeid under Afrikas brennende sol.

Smilende koner, menn og deres barn som stolt viste fram hva de hadde fått fram av den golde jord. Inntørket jord hadde fått fuktighet og vann, med helt enkle, manuelle dryppforsyninger som sørget for nødvendig vann til spirer og planter.

Kirkens nødhjelps enkle startpakke til de som ønsker å starte opp med landbruk, er virkelig enkel, men den virker og sparer de nye bøndene for masse daglig arbeid.

Pakken de kjøper, for noen malawiske kwacha, inneholder en slange, gode frø og litt gjødsel, men ikke minst, de får hjelp til å komme i gang med sitt eget lille jordstykke.

Dette for å skape økonomisk fundament til seg selv og sin familie, men samtidig produsere landbruksprodukter til fellesskapet.

Flere og flere

Flere og flere ønsker å være med i denne investeringen, for seg selv, men også med tanke på sin neste.

Slangen som de kjøper, er et irrigasjonssett eller dryppsystem. Denne måten å vanne spirer og planter på, – de henter noen bøtter med vann, heller dette opp i ei ny bøtte, hvor slangen med sine mange hull, sørger for vanning av flere rekker med planter.

Familier ute på landet har begynt å slå seg sammen i små kooperativer, de er støttespillere for hverandre og benytter seg av nabohjelp til praktisk åkerarbeid, men også for transport til og fra markeder, restauranter og hoteller med deres grønnsaker og andre selvproduserte næringsmidler.

Og midt i det hele har Kirkens Nødhjelp agronomer som bistår i oppstart, undervisning og oppfølgning av prosjektene rundt om.

Vi fire ringerikinger som besøkte Malawi og tråkket rundt i tørr jord for å se på deres oaser av grønnsaker med vanntilførsel fikk vite, – jo det er hardt arbeid, det er varmt, men det er også gøy å se hvordan det spirer og gro.

Vi sår og planter, vi passer avlingene våre, vi høster og selger og vi investerer igjen til nye tider.

Vi sørger for oss selv og for andre.

Slitne, men smilende malawiske bønder var stolte av det de hadde fått til, med Kirkens Nødhjelps framstrakte hjelpende hånd.

Landbruksprosjekter som forsvant

Det har gjort vondt å følge utviklingen i Malawi de siste årene, hvor klimaendringer og tropiske stormer med orkan kraft har feiet over landet, over avlinger, over små hus og hytter og lagt alt, tidligere gjort arbeid, – i grus.

Kirkens Nødhjelps landdirektør Håvard Hovdhaugen, forteller om livredde og skrekkslagne mennesker som kjempet for livet etter at vannmasser skylte over landsbyene deres i januar i år.

Nå igjen, i mars, har Malawi opplevd enda en flom og matkrise. To ganger i år har naturkrefter ødelagt mye av det som over tid har blitt bygget opp i Malawi.

Innbyggere har mistet deres tak over hodet, man søker ly og skygge under trær for den brennende sola. Trærne gir beskyttelse mot regn og sol på dagtid for klimaflyktningen.

Skoler brukes som sovesaler på nattetid, men alt må ryddes vekk på dagtid for at undervisningen av barna kan få undervisning på dagtid.

Orkanen rammet

I januar rammet orkanen Ane Malawi og skapte store problemer og utfordringer for befolkningen.

I mars kom nok en orkan og rammet landet med kraftig vind og flom over landet.

På grunn av krigen i Ukraina er landet også rammet av høye priser på brød, hvis de i det hele tatt kan kjøpe brød.

– Prisene har tredoblet seg i den senere tid, dette på toppen av prisøkninger på andre basisvarer, som for eksempel matolje, sier Håvard Hovdhaugen, den stedlige representant for Kirkens Nødhjelp i Malawi. Det siste året har prisen på fem liter matolje gått opp ca. 50 kroner til 160 kroner og når vi vet at minstelønna i Malawi er ca. 500 kroner i måneden, sier det seg selv at dette har dramatisk effekt på familieøkonomien.

Det finnes håp, og det jobbes videre

Det nytter, selv om livet endres dramatisk. Det jobbes videre og Kirkens Nødhjelp har hjulpet over 12.000 mennesker som har vært hardt rammet av flom.

Plantefelt har blitt ødelagt, men en del avlinger har bestått til tross for flom og vind.

Nå skal penger de tjener på grønnsakene sine etter hvert gå til oppbygging av hus og hjem. Kirkens Nødhjelp er til stede med vann, nødvendig utstyr og psykososial hjelp.

Det har blitt delt ut vannkanner, vannrens, tepper, myggnett, såper og presenninger.

– Dette er akuttfasen, sier Håvard Hovdhaugen, men det er viktig at vi er synlige og hjelper.

Måneder og år

Det vil ta måneder og år før disse områdene er tilbake slik de var før flommen.

Nesten 85.000 hjem ble tatt av stormen Ana i januar og hadde med seg et voldsomt regn.

220.000 bønder i seks distrikter ble hardt rammet av flommen og 77 500 avlinger ble ødelagt.

Det er opprettet mange leire i områdene som ble rammet og Kirkens Nødhjelp jobber i mange av disse. Det har blitt satt opp toaletter i tilknytning til skoler hvor kvinner og barn overnatter.

Menn overnatter i telt som Kirkens Nødhjelp har satt opp.

Oppfordring fra Malawigjengen

Det er så lite vi kan gjøre herfra, men det lille vi kan gjøre er å sørge for at det sendes flere økonomiske midler til Kirkens Nødhjelp og deres flotte arbeid som gjøres rundt om i verden.

Til tross for høye strømpriser, økninger i dagligvareprisene og prisene på bensin og diesel som har steget i det siste, her hjemme i Norge, så håper vi at dere som leser dette kan være med til å bidra med noen kroner.

Det er ikke beløpets størrelse som betyr så mye.

Men det er godt å være med på denne fellesdugnaden.

Møt konfirmantene med et smil på tirsdag, putt noen kroner i innsamlingsbøssa eller send en vipps eller sms til 2426 eller gi på konto 1594.22.87493.

Støtt fasteaksjonen

På vegne av soknepresten i Haug kirke, Lena Rós Matthíasdóttir, sokneprest i Ullerål kirke Nils Christian Skjauff, og Hanne Kristin Kroknes fra Sentrumkirken, – vi har sett at det nytter.