«Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv, og legger seg i sekk og aske?» står det i Jesaja 58,4-10.

Slik ble fasten oftest praktisert på den tiden. I kristendommen har fasten spilt en sentral rolle. Den innledes Askeonsdag og varer fram til påskedag.

Tok et oppgjør

Jesus tok et oppgjør med samtidens måte å praktisere fasten på. Fasten hadde utviklet seg i feil retning. Noen benyttet fasten til å vise sin supre fromhet. Fasten ble misbrukt til å framheve seg selv.

Et slikt oppgjør er neppe nødvendig i dag, for fasten er ikke lenger noen viktig del av livet, og få praktiserer det. Vi trenger heller en sterk påminnelse, gjerne om tradisjonell faste der forsakelse og bot fremdeles spiller en rolle.

Den lilla fastebøssen, som mange har hatt stående synlig hjemme i fastetiden, har vært en påminnelse om nettopp det.

I Kirkens Nødhjelp har fasten stått sentralt i mer enn 50 år. To uker før påske går nå mer enn 40.000 bøssebærere fra 1.200 norske menigheter og banker på.

Konfirmantene er grunnstammen

Årets konfirmanter utgjør ofte grunnstammen sammen med andre frivillige. Til sammen er det så langt samlet inn 1.7 milliarder norske kroner til fasteaksjonen.

Bot og forsakelse har ikke vært det sterkeste innslaget i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det kan henge sammen med en fornyet oppmerksomhet og forståelse av teksten fra profeten Jesaja.


Han sier det rett fram: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med de sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne

Dermed utdyper, nærmest omdefinerer han hva faste er. Den er for andre. Den er ikke innadvendt. Den er utadvendt. Den er handling.

Medmenneske

Faste er å være medmenneske. Faste er å se dem som lider nød. Som er på flukt. Som ikke har fått vaksine mot korona. Som ikke har mat, utdanningsmuligheter eller helsestell. Som heller ikke har tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelp blant andre jobber på denne måten.

Faster vi med omtanke og innsats for våre medmennesker, da gjør vi noe som også beveger Gud. Faste for egen skyld blir lett verdiløs. Faste med handling for andre blir meningsfull.

God fasteinnspurt og snart god påske!

Tekst av: Jappe Erichsen, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp fra 1978-1992, redigert av Anne-Marthe Bergsland Larsen. For originaltekst se: fasteaksjonen.no