Får grønt lys for å bygge ny skistue: – Tilstanden er ikke akseptabel

I september søkte Hole kommune om dispensasjon fra markaloven for oppføring av nytt klubbhus og skistue på Kleiva i regi av IL Holeværingen og Skiforeningen. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken gitt grønt lys.