Onsdag ettermiddag opplyser kommunen at det er påvist høye verdier av asbest i enkelte rom i kjellerlokalene på Hønefoss skole.

– For å være helt trygge sperres kjellerlokalene av for videre undersøkelser og utbedring. Aktiviteten i disse lokalene er derfor midlertidig flyttet til andre rom.

Etter at Hønefoss skole ble nedlagt og bygget i en periode sto tomt, flyttet flere foreninger i det som har fått navnet Frivillighetens hus.

Midlertidige lokaler

– Matutdelingen blir derfor midlertidig flyttet til lokalene som BUA enda ikke har flyttet inn i. Dette er i 1. etasje og adkomsten dit blir skiltet. Videre flytter Frikafeen som menighetene driver inn i det gamle lærerværelset.

Kommunen skriver ikke noe om de høye verdiene som er funnet kan ha vært skadelige for personer som har oppholdt seg i rommene.

– Vi regner med at denne midlertidige flyttingen ikke skal være til ulemper for brukerne, og håper vi snart kan ta i bruk alle lokalene som planlagt i Frivillighetens hus.