Utgangspunktet for en slik overtredelse er ubetinget fengsel, og påtalemyndigheten foreslo 45 dager bak lås og slå, skriver avisa Hadeland.

Gjøvik tingrett mente at mannens tilståelse og lang saksbehandlingstid burde føre til ytterligere strafferabatt, og konkluderte med at 40 dager ville vært en passende fengselsstraff.

Retten kom imidlertid fram til at samfunnsstraff bør benyttes i denne saken.

– Det er åpnet for at samfunnsstraff kan være aktuelt ved narkotikaforbrytelser. Og selv om det er snakk om oppbevaring av en betydelig mengde marihuana i dette tilfellet, er det ikke en grov forbrytelse. Det foreligger verken individual- eller allmennpreventive hensyn som begrunner fengselsstraff i denne saken, står det i dommen.

Retten trekker fram at mannen har et forsørgeransvar, og mener en fengselsstraff vil ramme familien hardt. Derfor mener retten at det foreligger sterke grunner til å idømme samfunnsstraff.

Samfunnsstraffen ble satt til 40 timer, subsidiært 40 dager i fengsel.

LES OGSÅ: Ringeriking dømt for grovt skattesvik – lurte unna millionbeløp

Fakta om marihuana

Marihuana er tørkede blader og blomstertopper av cannabisplanten (Cannabis sativa).

Marihuana inneholder en rekke komponenter. Det viktigste rusframkallende stoffet er tetrahydrocannabinol (THC).

THC-innholdet i marihuana varierer sterkt, vanligvis fra én til fem vektprosent.

Den vanligste bruksmåten er røyking. Virkningene inntrer vanligvis etter få minutter og synes subjektivt å vare i noen timer.

Avhengighetspotensialet og skadevirkningene er omdiskutert.

Marihuana er mindre utbredt enn hasjisj i Norge.

Kilde: Store norske leksikon