Jeg leste advokat Hatlebergs kommentar til min sak i avisen angående bygging av mur hvis høyde ble påbygd av et annet firma etter jeg hadde avsluttet mitt arbeide.

LES OGSÅ: Martin anker til Høyesterett: – Dette er et skrekk-eksempel

Hatleberg var min motparts advokat i lagmannsretten, og burde derfor ha førstehånds kjennskap til sakens fakta.

Det forundrer meg derfor at han kan påstå at det blir feil å blande inn offentlige forhold. Det er jo nettopp det offentlige som skal påse at de lover og retningslinjer de har gitt blir etterfulgt.

Kunne bygge opptil 1,8 meter

I dette tilfellet sa kommunen at jeg kunne bygge en mur med en høyde på opp til 1,80 meter. Dette utførte jeg med en høyde på 1,75 meter. Videre planerte jeg på baksiden høyde 1,20/1,30 meter, og arbeidet var avsluttet fra min side.

Etterpå begynte ny entreprenør (Tero Anlegg AS) uten å søke, å bygge oppå min mur. Denne ble av han forhøyet til 2,25 meter, altså 0,5 meter.

Han fylte deretter overskuddsmasse på baksiden, opp 1,00 meter. Resultatet ble utglidning av muren. Kommunen var på befaring etter påbygging og utgliding.

De konstaterte at den muren jeg hadde bygd, var innenfor deres godkjenning før prosjektets oppstart.

Hvem har skylda?

Det er her tvisten ligger: Skyldes dette mitt grunnarbeid, eller at Tero Anlegg AS har bygd ny mur oppå min mur og fylt på baksiden uten å søke.

Det å påstå at det blir feil å blande inn det offentlige, vil jeg betegne som skivebom.

Hatleberg snur saken på hodet. Her er offentlige lover og regler brutt, og det burde være nettopp det offentlige som skulle ha kapasitet til å rydde opp i slike saker, for derfor å slippe å belaste rettsapparatet.

Det er også i fagetatene en finner fagfolkene, ikke i rettssalene og blant advokater ofte uten praktiske erfaringer

Dersom prosjektet nå anses som ferdigstilt, er heller ikke kommunens HMS-krav etterkommet.

Utglidningen fortsetter

Et nytt firma har nå bygd muren på nytt etter ny prosjektering, der fundamentet ifølge lagmannsretten ble overdimensjonert.

Til tross for overdimensjoneringen, vises det pr. i dag at utgliding fortsetter, og at dette må skyldes fylling på baksiden av siltige leiremasser og grovkult (ca. 130 tonn).

Jeg finner også grunn til i denne anledning å påpeke setninger i grunnen ved tilknytningspunktet i forbindelse med vann og avløp. Meget godt bildemateriell viser dagens tilstand.

En annen vesentlig ting ved denne saken som jeg mener er av stor prinsipiell betydning er at her har sivilrett overprøvd en offentlig etat.

Har handlet etter forskriftene

Dette synes for meg spesielt. Her har Ringerike kommune beskrevet arbeidet og vitnet i retten på hvordan det skal gjøres, og jeg har gjort det etter forskriftene deres.

Videre avsier lagmannsretten en dom utelukkende fra sine dokumenter uten befaring. Dette burde ligge i sakens natur at befaring er helt nødvendig. Og kan være avgjørende for utfallet, og spesielt etter nyoppsatt mur siste året på stedet som viser de siste hendelser.

Innlegget er forelagt Terje Olimb i firmaet Tero Anlegg AS. Han ønsker ikke å kommentere påstandene. Red.