Først konkluderte juryen med at den tidligere polititoppen Eirik Jensen var skyldig i grov korrupsjon, men ikke i hasjinnførsel. Så satte fagdommerne hele juryens kjennelse til side. Fagdommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig i hasjinnførsel, skriver Nettavisen.

SE DIREKTE: Nettavisen sender kjennelsen direkte.

Litt over klokka 13 mandag presenterte juryen sin kjennelse om at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han må frifinnes på spørsmålet om han er skyldig i innførsel av hasj. Dette var det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti år, mens hele tiltalen stiller Jensen overfor en påstand om lovens strengeste straff - 21 års fengsel.

Satte jurykjennelse til side

Etter at tre fagdommere hadde tatt juryens kjennelse til vurdering, kom konklusjonen nærmere klokka 14.30.

Fagdommerne setter juryens kjennelse til side.

- Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1 (hasjinnførsel. Red. anm), sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Elden: - Overrasket

- Det er svært overraskende at fagdommerne ikke godtar juryens kjennelse. Dette er en lite verdig sorti for juryordningen, sier Jensens advokat John Christian Elden til TV 2.

Elden sier Jensen nå drar hjem.