Gå til sidens hovedinnhold

Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid - eller? | Jørn-Inge A. Frøshaug

– Vi har alle muligheter til å skape et framtidsrettet og enda bedre kommunalt tilbud i Hole enn vi har i dag, skriver Jørn-Inge Andreassen Frøshaug.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole kommune står overfor en krevende tid. I denne budsjettprosessen skal vi fordele skattebetalernes penger på best mulig måte, slik at folk kan leve gode liv.

Befolkningen blir eldre, vi sliter med vekst innen både mennesker og næring - et samferdselsprosjekt gir håp, men spaden er ikke i jorden enda. Vi har store spørsmål som må avklares og som krever prioritet.

Det er altså et stort ansvar som ligger på de folkevalgte i Hole.

LES OGSÅ: Millionbeløp til skolebøker i Ringerike – null i Hole

Kutt i velferd?

Vi ser at det nå står mellom det å kutte i velferden vår, eller finne midler for å trygge økonomien. Vi velger det siste.

Arbeiderpartiet, SV, KrF og Miljøpartiet har derfor samlet seg om et budsjettforslag som har til hensikt å bygge opp igjen en bærekraftig økonomi og finansiere skolebøker til bygdas barn og ungdom.

Vi vil ta oss råd til å finansiere læremidlene de neste fire årene. Barna i Hole skal ha både skolebøker og god skole, men det koster penger.

Les også

«Fellesprosjekt» for bane og vei? | Torgeir Haave Bentsen

Hole kommune har over flere år levert gode resultater innen skole. Det har vært en tverrpolitisk enighet om at dette er en viktig investering. Dette er nå truet, flertallet finner verken penger til skolebøker eller skolebygg.

Alle muligheter

Vi har alle muligheter til å skape et fremtidsrettet og enda bedre kommunalt tilbud enn vi har i dag, også et tilbud som er godt om 10-15 og 20 år.

Men det får vi ikke til uten penger. Derfor foreslår vi en moderat og nødvendig eiendomsskatt.

Som opposisjon kunne vi valgt en mer populistisk vei, slik som flertallet nå gjør.

Vi velger likevel å legge frem et ansvarlig budsjett for Hole - et budsjett som sørger for at vi kan bestå som egen kommune, og et budsjett for at alle holeværingene kan ha gode tilbud fra vugge til grav.

På tide å ta grep

Det er på tide å ta grep om økonomien til kommunen vår. Vi trenger penger til fremtidens investeringer og velferdstilbud. Vi må understreke vårt kommuneslagord: eventyrlig fortid - eventyrlig fremtid.

Dette må også gjelde i den økonomiske politikken.

(Budsjettforslaget kan i sin helhet leses på Hole.arbeiderpartiet.no)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.