Eva spår nye tider etter korona: – Et oppgjør med egoismen

Hun tar gjerne en diskusjon i det offentlige rom, Eva Bekkelund-Eriksen (60) fra Røyse. – Jeg har sett på det som en plikt å påpeke forsømmelser.