De politiske partiene i Buskerud skal ha kandidater og program på plass i god tid før valget neste år. Vi i Høyre arbeider intensivt med vårt valgprogram. Vi skal finne fram til hvilken politiske kurs Høyre skal ta i perioden 2024 -2027.

Jeg har fått i oppgave å lede det arbeidet og med meg har jeg mange medspillere både fra fylkestingsgruppen og kommuneforeningene. Vi ønsker å komme i kontakt med ulike miljøer i fylket for å høre deres mening. Vi ønsker også at de som har forslag, som de mener vi i Høyre bør være opptatt av, tar kontakt med oss. Programarbeidet er på mange måter partienes viktigste politiske verksted. Derfor er det viktig å ha en bred, åpen og inkluderende programprosess.

Kraftutbytte

Det er spesielt to spennende forhold vi i dag ikke har svar på. For det første hvilken økonomi det nye fylket får. Gamle Buskerud fylkeskommune ga bort kraftselskapet Vardar til kommunene. Vardar ga årlig et aksjeutbytte på mange titalls millioner kroner. Det andre er at Regjeringen nå ser på nye oppgaver, som skal overføres til fylkeskommunene. Intensjonene har vært at mange oppgaver skal overføres. Vi får se hva realiteten blir.

Det er bestemt at det skal velges inn 47 fylkestingsrepresentanter i nye Buskerud. Hvis den nylige meningsmålingen hadde vært resultatet på valgdagen, ville Høyre med 32,2 prosent fått 16 av plassene.

Gode meningsmålinger er motiverende, men vi hviler ikke på bakgrunn av det. Nå ser vi fram til å brette opp ermene og jobbe for at nye Buskerud fylkeskommune gir innbyggerne et enda bedre tjenestetilbud enn før. Fylkeskommunen skal være der for deg som innbygger når du trenger det. Det er mange utfordringer som skal løses i tiden framover. Innen fylkeskommunens ansvarsområder ligger det muligheter og rom for forbedringer i kollektivtilbudet, videregående opplæring og regional utvikling. Dette vil Høyre være en pådriver for.

På lag med innbyggerne

Den 11. september 2023 skal velgerne bestemme hvem som skal styre i nye Buskerud. Det er under ett år til. Siden spesielt Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente det var nødvendig å oppløse Viken og bruke nær en halv milliard kroner på oppgaven, så skal velgerne om ett år si sin mening om hvem som skal styre nye Buskerud. Derfor er det et viktig arbeid som nå ligger foran oss og de andre politiske partiene.

Nye Buskerud fylkeskommune må være på lag med kommunene og innbyggerne i Viken. Fylket må ikke stå i veien for at det blir videreutviklet gode og bærekraftige lokalsamfunn med god livskvalitet for innbyggerne. Viktige oppgaver for fylket blir videregående opplæring, samferdsel med veier og kollektivtilbud. Det vil være naturlig at nye Buskerud har høye ambisjoner for å utvikle innhold og kvalitet i videregående opplæring, bygge ut gode kollektiv- og samferdselsløsninger, få gode klimavennlige løsninger og være en medspiller i arbeidet med å få etablert flere private arbeidsplasser. Dette håper jeg på bredest mulig tilslutning til.