At butikken XXL sport og villmark skal kunne etablere seg på Hvervenmoen burde være en selvfølge, men politikerne har gjort det vanskelig for seg selv ved å si at konkurranse mellom aktører innen detaljhandel bare skal foregå innenfor bykjernen. Jeg har forstått at poenget med å ha alle sportsbutikker inne i bykjernen er å skape «liv i sentrum».

Butikkhandel skaper ikke levende sentrum, den skaper trafikk, og biltrafikk er noe som ikke er ønsket inn til sentrum. Denne fantasien som mange politikere har om at alle skal begynne å gå og sykle når de skal handle i butikker, må de legge fra seg.

LES OGSÅ: XXL får ja til å komme på Hvervenmoen

En butikk som XXL på Hvervenmoen vil begrense biltrafikk inn til sentrum, og det er i seg selv godt nok argument for å ikke sette en stopper for denne etableringen. Sport- og villmarksbutikken vil trekke mange kunder, fra helgetrafikken til Valdres og Hallingdal, inn på Hvervenmoen. Det vil føre til mersalg i de andre butikkene i området.

Se bare på hvor mye trafikk som er i kjøpesenteret på Flå.

LES OGSÅ: AKA vil ha XXL til Hvervenmoen – men sportskjeden sliter med elendige tall

Sier politikerne nei til etablering av denne butikken, så sier de nei til mye handel fra personer som ikke er bosatt i distriktet, og samtidig nei til de skattepengene som kan relateres til denne handelen.

Når butikker som Rusta og Europris, som attpåtil selger mange dagligvarer, har fått etablere seg på Hvervenmoen, så kan man ikke si nei til en sportsbutikk.

Dette er også et spørsmål om likebehandling. Hva utleiere av eiendommer i sentrum skriver i avisinnlegg om denne saken burde overhodet ikke ha noen betydning for avgjørelsen. Kort sagt vil en XXL-butikk på Hvervenmoen gi mindre biltrafikk til sentrum og mer skattepenger til kommunen.

LES OGSÅ: