Gå til sidens hovedinnhold

Et nyttig spark til politikere | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Den viktigste oppgaven man har som folkevalgt er å være ombud for befolkningen, skriver Hans- Petter Aasen (Sp) i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nyhetsredaktør Øyvind Lien utfordrer de politiske partiene på hvem man vil samarbeide med etter valget, og hva som vil bli de viktigste sakene de neste fire årene. Utfordringen er et nyttig spark til politikere som stiller seg til disposisjon for lokaldemokratiet – for å peke ut i hvilken retning man vil føre kommunen.

Den viktigste oppgaven man har som folkevalgt er å være ombud for befolkning. Vi skal prioritere og velge løsninger som best ivaretar innbyggerne på kort og lang sikt. Det innebærer både populære og upopulære avgjørelser.

Vi skal legge til rette for gode nærmiljø – uavhengig om man bor i Hønefoss sentrum eller andre steder i kommunen. Dersom vi overser hva innbyggerne ønsker skaper man politikerforakt og splittelse.

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder, Ringerike Senterparti

 

Innbyggerne vil da føle seg overhørt, overkjørt og overstyrt. Det fører igjen til svekket interesse for lokalpolitikk, dalende engasjement og synkende valgdeltakelse.

Et illustrerende eksempel som materialiserer seg i disse dager, er nedleggingen av Hønefoss skole. Endringen av skolestrukturen ble vedtatt som en følge av at enkelte mente at skoler av en viss størrelse var bedre for elevene. Hva skjer? Mange elever får en svært lang og farlig skolevei.

Elever som bor i samme område, splittes på forskjellige skoler. Bidrar det til bedre nærmiljø og i neste omgang bedre læring? Flertallet vedtar videre skoleutbygging – uten å ta høyde for at det vil koste 125 millioner å skape trygg skolevei for elevene. Slike veivalg er vanskelig å skape forståelse for – og kommer som en følge av en ukultur som har utviklet seg de siste 12 årene. Man fatter vedtak og konsekvensutreder i etterkant.

I en brytningstid – hvor man jobber intenst for nye samferdselsløsninger til regionen, kan det være lett å glemme dem som bor i kommunen nå. For Jesper, som går på skole nå, har det liten betydning hva som skjer om 10 år. For Olga som bor på sykehjemmet nå, har det lite å si hvilke planer som skal iverksettes om tre år. Begge disse trenger gode kommunale tilbud nå.

Etter vår oppfatning vil følgende saker være viktig for Ringerike kommune fremover: Hvordan kommunen legger til rette for gode tjenester nær folk, hvordan tiltrekke seg nye arbeidsplasser samtidig som man opprettholder de man har – og et strategisk arbeid for å få på plass samferdselsløsninger som knytter Ringerike bedre sammen med andre steder på Østlandet.

Dette er spørsmål lokalpolitikere må håndtere hver dag. Da har det betydning at flertallspartiene ikke ønsker å bruke 2 millioner mer i året på økt delingsressurs innen praktisk-estetiske fag i skolen, eller bruke 5 millioner i året på økt sykepleiedekning.

Dette er spørsmål som dessverre har vært underordnet i den politiske debatten de siste årene, – fordi byplan og høyde på blokker, spørsmål om hvordan man kan tiltrekke seg datasentre og nye samferdselsløsninger har preget det politiske ordskiftet på bekostning av debatt om tjenestene vi yter. Selvsagt er alt dette viktig, – men man må greie å ha to tanker i hodet samtidig.

I Ringerike har de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, vært en del av en storkoalisjon. I praksis innebærer dette at de har ført en felles politikk – og jeg kan nærmest telle på en hånd sakene de har vært uenig om de siste 12 årene. Det betyr faktisk at slik situasjonen er i dag, står de for den samme politikken. Det er således helt umulig for oss i opposisjonen å peke på hvem man ser for seg et samarbeid med etter 9. september.

Derfor er også vi spente på hvilke standpunkt partiene tar til de store og viktige sakene. Slik det fremstår i dag, er det helt åpent. Vi må gå til valg på våre saker, og velgerne må forstå at de som ønsker en annen kurs enn dagens, må stemme på noen av partiene som er i opposisjon.

Styrkeforholdene etter valget vil avgjøre gjennomslag og posisjoner. Så langt er det ikke kommet signaler om at ekteskapet mellom Høyre og Arbeiderpartiet oppløses. Valgkampen vil forhåpentligvis vise partienes retning fremover – eller om forretningsministeriet skal fortsette i en ny fireårsperiode.

Velgerne i Ringerike skal være trygge på at en stemme på Senterpartiet til høsten er en stemme for gode nærmiljø både i by og distrikt, – en økonomisk politikk som prioriterer velferdstjenester fremfor økt byråkrati og større, nye kontorlokaler. Vi ønsker at pengene skal brukes på vikarlærere ved sykdom, i stedet for økte politiske godtgjørelser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.