Gå til sidens hovedinnhold

Et lykkelig valg for Hole? | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole får nytt lederskap denne høsten. Med Syver Leivestad og Anita Haugland Gomnæs får vi en kompetent ledelse. Det skal vi møte med forventning. Den påtroppende ordføreren har allerede varslet at det skal bli gøy på landet.

Før han kan ha det moro, må han og varaordføreren gå gjennom bunken med uløste og uoppgjorte saker, og de to må vise at de kan levere relativt raskt.

Hensynet til innbyggerne viktigst

Hvor skal nasjonalt 22. juli-minnested plasseres? Dette er et svært viktig spørsmål. Påtroppende varaordfører Anita Haugland Gomnæs var den første politikeren som noensinne har oppsøkt beboerne på Utstranda.

Dette forteller oss at innbyggere er blitt forsømt i denne saken, som for øvrig har utviklet seg til en tragedie, fastlåst og dominert av politikk og prestisje.

Haugland Gomnæs er tydelig på at hun vil ha minnestedet på Utsikten og ikke ved Utøya-kaia. Den påtroppende ordføreren har varslet at han vil ha en ryddig prosess og ny grundig gjennomgang av saken før kommunestyret tar stilling til spørsmålet om plasseringen.

Med en ny politisk ledelse er det derfor håp om at innbyggere blir hørt og respektert, til slutt.

Høyre må føre grønn politikk

Sp er motstander av kombinert vei og bane gjennom bygda vår. Det samme gjelder MDG. Hole Høyre var opprinnelig kun interessert i veien. Etter at økonomiske egeninteresser og kynismen fikk overtaket har partiet applaudert banen og store ødeleggelser i vårt unike og sårbare landskap.

Kan Høyre og Sp samarbeide i denne saken, be om at det gjøres nye vurderinger og sikre at vi får arealer til rådighet for bygging og utvikling uten at Bane NOR tar innersvingen på kommunen vår? Eller er det Ap og Høyre som samsnakker og samarbeider når det gjelder vei og bane? Og hva med sykehjemmets skjebne?

Såkalt teknisk politisk samarbeid gir partiene stor frihet i å søke venner på tvers. Hvordan skal Hole Høyre følge Erna Solberg, som vil ha mer fart på det grønne skiftet? Klarer partiet å føre en tydelig grønn politikk, i stort og smått?

Det store stemningsskiftet i grønn retning har så vidt begynt i Hole. Hvis Høye snubler vil de tape enda flere mandater om fire år. Akkurat dette er nok Syver Leivestad klar over.

Leivestad har også en grønnere profil enn det som forbindes med Hole Høyre, men vil resten av flokken følge ham? Første skritt er å holde partifeller med økonomiske egeninteresser utenfor når avgjørelser skal tas. Det kan bli vanskelig nok, men helt nødvendig om den påtroppende ordføreren skal klare å reformere og modernisere og styrke tilliten til partiet.

Ny skole på Helgelandsmoen?

En tredje stor utfordring er skolene. Grendeskolene er viktig for barns nærmiljø, lærings -og oppvekstmiljø. Sp og Mdg vil beholde nærskolene. Krefter i Hole Høyre vil ha storskole.

Kan dagens ungdomsskole bli framtidens barneskole for Sundvollen og Vik, som gradvis smelter sammen på grunn av bosettingen.

Bør dagens barneskole på Røyse erstattes med en ny barneskole på Helgelandsmoen fordi det er her det blir bosetting? Røyse, Bønsnes osv. er som kjent skoger, jorder og verdifullt kulturlandskap.

Kan ungdomsskolen også bygges på Helgelandsmoen? Her er det variert næring, kunst og kultur og skolene kan ha mange samarbeidspartnere til beste for elever som har praktiske ferdigheter.

Svømmehallen er her fra før av. Skolene må ikke nødvendigvis bygges og eies av kommunen, men av private investorer. Kommunale bygg forsømmes og forfaller fordi kommunen ikke har råd til vedlikehold. Derfor må vi tenke helt nytt og spille på lag med investorer som for eksempel Tronrud som eier Helgelandsmoen næringspark slik at vi får skolebyggene vi trenger.

Nytt lederskap

I de siste årene har det politiske miljøet vært preget av mangel på visjoner og ambisjoner. Syver Leivestad og Anita Haugland Gomnæs har begge bred yrkeserfaring, de er tydelige og målbevisste.

Vi må forvente at de rydder opp der det er uryddigheter og ukultur. De må også veilede erfarne politikere, som vet lite eller ingenting om ytringsfrihet. De må sette en ny standard for gode og åpne prosesser i politikk og administrasjon.

Både han og Haugland Gomnæs har gjennomføringskraft. Lederskiftet i kommunen gir derfor grunn til optimisme.

Ap må fornye seg

Kristelig Folkeparti har fått en siste sjanse. De må vise at de faktisk etterlever de 10 bud, og ikke kun søker makt.

Hole Arbeiderparti bør gå i seg selv og ta et oppgjør med sin egen politikk og ikke minst hvordan de framstår i mediene. Ingen vinner på å anklage innbyggere eller bidra til splid og splittelse.

Hole Ap må se seg selv i speilet og seriøst vurdere om partiet trenger nytt lederskap og en politikk som fenger og interesserer innbyggerne. Det er forbausende at partiet kun har markedsført vekst, vei og bane og ikke grønn politikk.

En av de unge kvinnene er blitt heiet fram. Det er en god begynnelse. Om fire år vil en kvinne overta ordførerrollen i Hole. Partiene må rigge seg for framtiden, det gjelder spesielt Hole Ap.

Eva Bekkelund-Eriksen

Utsagn i dette leserinnlegget er forelagt leder i Hole Arbeiderparti, ihht. tilsvarsretten nedfelt i Vær varsom-plakaten. Red.

– Har snakket om mer enn bane og vei

Jeg registrerer stadig vekk et press fra Eva Bekkelund-Eriksen om å dra debatten i Hole mot et stadig mer useriøst og splittende ordelag. Det ser ut til at kun hennes mening og tone skal være akseptabel.

Derfor vil jeg imøtekomme henne med egne ord og retorikk, slik at hun ikke blir støtt: Eva Bekkelund Eriksen bør gå i seg selv og ta et oppgjør med hvordan hun fremstår i mediene. Ingen vinner på å anklage alt og alle, og bidra til splid og splittelse.

Hole Arbeiderparti fører politikken som program- og nominasjonsmøtet vedtok 9. januar 2019.

Det er forbausende at vedkommende kun mener vi har markedsført vekst, vei og bane – vi har selvfølgelig snakket mye om det, og det faller naturlig, siden en stor del av samferdselsmidlene i Norge snart kommer gjennom bygda.

Da er det viktig at vi gjør det beste ut av situasjonen for folk, natur og næringsliv i bygda. Vi kan ikke bare leve av jordbær og kjærlighet, slik Eva Bekkelund-Eriksen skisserer. Hole Arbeiderpartis kommunestyregruppe har et flertall av unge kvinner under 30 år. De har alle et stort engasjement, også for miljøet. Det får være et svar på en del av innlegget.

Eva Bekkelund Eriksen skriver videre at en kvinne kan bli ordfører i Hole om fire år. Dette synes vi er flott. Det kan også bli en mann. Demokratiet bestemmer, heldigvis har vi bygget oss et demokrati her i landet.

Dette demokratiet har stemt fram kvinnene, for første gang på mange år er et flertall i Hole sitt kommunestyre nettopp kvinner. Hole Arbeiderparti har i alle fall lagt et godt grunnlag gjennom å gi blant andre unge kvinner tillit.

Jørn-Inge Frøshaug, leder i Hole Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken