Skolens viktigste oppgave er å sørge for at flest mulig blir satt i stand til å delta og bidra til det norske fellesskapet. Da kan vi ikke gjeninnføre et feilslått inntakssystem som straffer de svakeste elevene.

For litt over en uke siden leverte mange unge og håpefulle tiendeklassinger sin søknad til videregående skole. Et stort og viktig steg inn mot voksenlivet. Ikke bare er den videregående skolen viktig for den enkelte elev, men også for nærings- og arbeidslivet i Buskerud. Politikernes viktigste oppgave bør derfor være å skape en videregående skole med plass til alle, og som gir alle like muligheter til å lykkes. Fordi vi trenger at flere skal lykkes i den norske skolen.

Dårlig start på livet

Få ting koster fellesskapet mer enn ungdom som faller utenfor. Ikke bare er det en dårlig start på livet, og et nederlag for den enkelte, men det øker også risikoen dramatisk for at man ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Og det er ikke en tilfeldighet at Norge har en av verdens sterkeste velferdsstater. Det er fordi flertallet av oss har en jobb å gå til om morgenen, betaler skatt og bidrar til det norske fellesskapet. Og for hver ungdom, eller voksen, som faller utenfor svekker vi det norske fellesskapet.

Buskerud Arbeiderparti vil satse på fellesskolen, og forsvare den offentlige skolen som en felles arena for utdanning. I det nye gjenreiste Buskerud vil Arbeiderpartiet gi flest mulig muligheten til å fullføre videregående utdanning. Vi ønsker at flest mulig elever skal ha muligheten til å gå på nærskolen sin, og ikke tvinge de med det dårligste utgangspunktet til å måtte leve med flere timers reisevei, fordi Høyre og FrP vil innføre et inntakssystem som gir større valgfrihet for de aller mest ressurssterke elevene. Konsekvensene av høyresidens inntakssystem er ikke mer valgfrihet, men større frafall.

Styrke laget rundt eleven

Den videregående skolen er fylkeskommunens viktigste ansvar og oppgave. Og verken næringslivet eller fellesskapet har råd til at færre gjennomfører yrkesfaglig utdanning. Vi trenger alle ungdommene våre, og vi trenger at flest mulig bidrar. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke laget rundt eleven, sikre de muligheten til å gå på sin nærskole og tilby alternative opplæringsløp slik at alle får mulighet til å lykkes. Elever i Buskerud skal være trygge på at de kommer til gode læringsmiljøer, uansett om du bor i Drammen, Flå eller Flesberg.

Erfaringer fra tidligere år viser at flere elever i tillegg kommer inn på sitt førstevalg med nærskoleprinsippet, fremfor Høyre og FrPs karakterbaserte opptak. Ikke bare er et rent karakterbasert inntakssystem dårlig arbeidsliv- og næringspolitikk, det gir heller ikke mer frihet til et flertall av elevene. De som derimot straffes i et slikt system, er elevene med det mest krevende utgangspunktet, og som kanskje har mest behov for oppfølging fra skolen. Deres valgfrihet blir i realiteten ikke-eksisterende, mens de blir tvangsendt på kryss og tvers av Buskerud, mange timer unna venner, familie og eget miljø, for å finne en ledig skoleplass. En mer målrettet oppskrift på økt frafall i skolen skal man lete lenge etter.

Like muligheter

Buskerud Arbeiderpartiet vil sørge for at alle unge skal ha lik mulighet til utdanning. Vi vil forsterke fylkeskommunens rolle som en av de viktigste samarbeidspartnerne for yrkesmesser i Buskerud, spesielt utenfor befolkningstette områder, og gi lærerne mer tid til å være lærere. Vi vil satse mer på fleksible utdanningsløp, med økt veksling mellom arbeidsliv og skole, for å sikre bedre samspill mellom skole og lokalt næringsliv. Vårt mål er et enda tettere samarbeid med yrkeslivet og partene i arbeidslivet, slik at den videregående skolen i Buskerud gjenspeiler arbeids- og næringslivet i Buskerud.

For Arbeiderpartiet er det et grunnleggende prinsipp i, all vår politikk, at alle mennesker, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter til å lykkes. Da trenger vi et inntakssystem som ser, og gir muligheter til, alle elever, ikke bare de sterkeste. Slik var det i gamle Buskerud. Slik har det vært i Viken. Og slik bør det også være i nye Buskerud.