2019 er en skjebneår for oss i Hole. Snart feier mange nye koster inn i Herredshuset og FRE16 (Ringeriksbanen og E16) som fellesprosjekt kan enten få et nådestøt, eller bli en stor utfordring for kommunen den neste 4-årsperioden.

Uansett utfall vil MDG ikke sette Hole på vent, men bidra til å rigge kommunen til beste for alle. Vi vil ha en sunn og bærekraftig vekst slik at vi ikke ender opp i nye økonomiske problemer.

Men Hole er fra naturen av ikke skapt for stor vekst, det understrekes igjen.

Opptatt av sårbare grupper

Som innbyggernes ombud tenker vi særlig på barn og unges oppvekstvilkår med bevaring av grendeskolene, og barnehager der folk bor for å sikre gode oppvekstvilkår med trygge skoleveger for gange og sykling.

Vi er opptatt av de av oss som er ekstra sårbare, uansett om det er fysiske eller psykiske utfordringer, eller om det er familier som kommer i skvis og mister hjemmene sine om Fre16 gjennomføres.

Holes innbyggere fortjener politikere som tar gode beslutninger for både mennesker og miljø, som lytter til både fagfolk og til dem som må leve med avgjørelsene.

Politikere skal ha visjoner å jobbe etter. Det har vi i Miljøpartiet De Grønne. Samtidig er vi et hardt arbeidende folk og vil ha gjennomført ting. I sommer tok vi initiativ til opprydding langs Steinsfjorden.

Fra Vik til Trøksle mot Åsa plukket vi 6–7 søppelsekker. Slike frivillige krefter har vi mye av i Hole, og nå når Hole har fått en egen miljøkonsulent, vil vi love å jobbe for et samarbeid for å vitalisere Steinsfjorden, dempe støy, rydde opp i vannet, langs strender, forskjønne og gjøre det attraktivt for gående og alle på hjul.

Hole på norgeskartet

Samarbeid på tvers av politiske partier og frivillige kulturkrefter, aktører og sponsorer vil være en forutsetning når Hole skal settes ettertrykkelig på kartet, gjøres attraktivt for turister og gjennomreisende å stoppe her. Våre visjoner vil opplagt også gi økt livskvalitet for oss som bor her.

Hva med virkelig vise fram alle våre kulturskatter og fornminner, fortsette vitaliseringen av Sundvollstranda der vår skorpion kan huses? Og der gjenoppstått tønneheis opp Krokkleiva fører rett inn i Krokskogen. Asbjørnsen og Moes eventyrrike.