Vi har hørt at politiet i Hønefoss opplyser om at det flommer over av narkotika på byens utesteder. Hvis det ikke blir satt inn tiltak mot dette, blir utestedene et helt åpent fristed for bruk og omsetning av narkotika.

«Gamle venner» har informert meg om at det aldri tidligere har vært så lett å få tak i de fleste narkotiske stoffer i Hønefoss som nå.

Det spises narkotiske piller, røykes hasj og brukes amfetamin på de videregående skoler som aldri før.

Ingen bryr seg

Nesten ingen bryr seg. Politiet gjør så godt de kan med de ressursene de har. Forebyggende enhet samarbeider godt med kommunens ungdomskontakt, men innsatsen mot bakmenn svikter.

Hvor mye ressurser og midler som skal brukes på Ringerike, Jevnaker, Hole, Hallingdal, Modum og Sigdal til narkotikabekjempelse, bestemmes av politimesteren i Tønsberg.

I et slikt stort politidistrikt med flere store byer, sitter Hønefoss igjen som den tapende part. Vi har fått en by, en kommune og et distrikt hvor narkotikaselgere har fritt spillerom.

Et utvalg la fram før nyttår et forslag til ny rusreform i landet vårt. De skulle komme med forslag til reaksjon på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler og en eventuell overføring av området fra justissektoren til helsevesenet.

Overrasket over løsningen

Jeg har lest flertallets forslag og blir svært overrasket over hvilken løsning som er valgt.

De foreslår at det fortsatt skal være ulovlig å bruke, erverve, altså kjøpe, og besitte narkotika, MEN at de det angår ikke skal straffes.

Etter å ha jobbet med rus og narkotika innen politiet i mange år, ser jeg på dette som et håpløst standpunkt.

Kort fortalt så vil det med stor sannsynlighet resultere i økt misbruk av narkotika blant ungdom, og det kan vel ikke være meningen med en rusreform?

Reformen sier at alle ungdommer som bruker narkotika, fortsatt kan risikere at politiet dukker opp. De kan imidlertid ikke straffes hvis personen kun er påvirket eller i besittelse av stoff til eget bruk.

De kan kun pålegge brukeren å møte til en samtale med en rådgiver i kommunen. Hvis de ikke møter, får det ingen konsekvenser.

Det er grunn til å stille seg spørsmålet om hvor mye politiet kommer til å prioritere denne tjenesten, og hvor mye ressurser og midler en kommune med svært anstrengt økonomi kommer til å satse på dette klientellet? Trolig langt mindre enn hva behovet tilsier.

To tanker i hodet

Det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig. I en lovtekst må det skilles mellom tunge misbrukere og ungdom som røyker hasj en gang iblant på fest og som eksperimenterer og prøver seg fram.

Tunge sprøytenarkomane trenger hjelp av helsevesenet. Straff løser ikke problemet. Hos andre må misbruket ses i sammenheng med de skadevirkningene som oppstår i et helseperskeptiv, og de samfunnsøkonomiske problemene som kommer i kjølvannet av misbruk.

Her er det nok å nevne risiko for trafikkulykker, kriminalitet, vold, selvskading, familiemessige problemer og nedsatt livskvalitet for misbrukeren selv.

Gir legaliseringssignaler

Hvis forslaget til rusreform blir vedtatt slik flertallet i utvalget ønsker, vil det gi klare legaliseringssignaler, og bruk av narkotika vil bli likeså vanlig som alkohol blant ungdommen.

Vi får økt antall sløvende og likeglade ungdommer som dropper ut av skolen, orker ikke å jobbe og velger frihet og rus uten at myndighetene setter inn nødvendige tiltak.

Tragisk for ungdommen selv, foreldre/foresatte og samfunnet.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Mann i 20-årene hadde narkotika på utested

LES OGSÅ: Christian (51) var i Hønefoss-politiet: Nå har han jobbet i 15 måneder med Hagen-forsvinningen